Znaleziono 6 artykułów

Kornel Szymanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwum gorzeńskie - rękopisy Emila Zegadłowicza Kornel Szymanowski s. 181-184
"Polska Bibliografia Literacka", Kornel Szymanowski, Wrocław-Wrszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Jadwiga Czachowska Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) s. 263
"Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu - powieściopisarzu", Kornel Szymanowski, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) s. 278
"Narcyz : rzecz o Zegadłowiczu-powieściopisarzu", Kornel Szymanowski, Kraków-Wrocław 1986 : [recenzja] Krystyna Kralkowska-Gątkowska Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) s. 334-348
Kto jest autorem "Tragedii drugiej"? Kornel Szymanowski s. 363
"Polska bibliografia literacka", za rok 1966, opracował zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor naukowy Jadwiga Czachowska, redaktor tomu Teresa Tyszkiewicz, zespół autorski: Janina Formanowicz, Barbara Karelusówna, Teresa Kwiekowa, Maria Krystyna Maciejewska, Ewa Mendelska, Krystyna Marek-Schöneichowa, Kornel Szymanowski, Krystyna Tokarzówna, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Ewa Ziomkowa, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. XXXII, 882 : [recenzja] Henryk Sawoniak Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Janina Formanowicz (aut. dzieła rec.) Barbara Karelusówna (aut. dzieła rec.) Teresa Kwiekowa (aut. dzieła rec.) Maria Krystyna Maciejewska (aut. dzieła rec.) Krystyna Marek-Schöneichowa (aut. dzieła rec.) Ewa Mendelska (aut. dzieła rec.) Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Witkowska (aut. dzieła rec.) Ewa Ziomkowa (aut. dzieła rec.) s. 408-413