Znaleziono 16 artykułów

Tadeusz Nyczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reb Tojwie i świat Tadeusz Nyczek s. 48-54
W ikonosferze Tadeusz Nyczek Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 155-161
"Świat jeszcze istnieje", Tadeusz Nyczek, "Twórczość" nr 12 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 169
"Bolesław Leśmian", Tadeusz Nyczek, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 179
"Lechoń w teatrze", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 218
"O poezji Wisławy Szymborskiej", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 223
"Poezje kalekiego świata", Tadeusz Nyczek, "Twórczość" nr 2 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej", Stanisław Balbus; "Dwadzieścia jeden wierszy", Wisława Szymborska [Aneks], Kraków 1996; "Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... : Szymborska i świat", Małgorzata Baranowska, Wrocław 1996; "Wisława Szymborska", Anna Legeżyńska, Poznań 1996; "22 x Szymborska", Tadeusz Nyczek, Poznań 1997; "O wierszach Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje", pod red. Jacka Brzozowskiego, łódź 1996; "Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych", oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda, Kraków 1996; "Szymborska : szkice", Warszawa 1996; "„Nie ma rozpusty większej niż myślenie” : o poezji Wisławy Szymborskiej", Anna Węgrzyniakowa, Katowice 1996; "Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej", Aneta Wiatr, Warszawa 1996; "Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej", Dorota Wojda, Kraków 1996 : [recenzja] Magdalena Rudkowska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) Aneta Wiatr (aut. dzieła rec.) Dorota Wojda (aut. dzieła rec.) Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 232-247
"Przez okulary Sławomira Mrożka", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 232
"Narodziny, świetność i śmierć Pleonazmusa", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 234
"Reb Tojwie i świat", Tadeusz Nyczek, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Spalony dom (o poezji Ewy Lipskiej)", Tadeusz Nyczek, "Twórczość", nr 9 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 257
Artur Sandauer (14 grudnia 1913 - 15 lipca 1989) Tadeusz Nyczek s. 265-274
"Teatr jaki jest: notatnik jurora", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 270
"Lakierowanie kartofla", Tadeusz Nyczek, Kraków 1985 : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 279
"Życiodajny, śmiercionośny", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 285