Znaleziono 1 artykuł

Walery Przyborowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stara i młoda prasa : przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872 : kartki ze wspomnień eksdziennikarza", Walery Przyborowski [?], Julian Kaliszewski [?], przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska, Warszawa 1998 : [recenzja] Bogdan Mazan Julian Kaliszewski (aut. dzieła rec.) Walery Przyborowski (aut. dzieła rec.) Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 208-218