Znaleziono 24 artykuły

Sławomir Stasiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poznać i zgłębić objawienie Sławomir Stasiak s. 5-6
Wiara fundamentem dla rodziny Sławomir Stasiak s. 5-6
Świętość - dar, który trzeba rozwijać Sławomir Stasiak s. 5-6
Głosić Chrystusa i nie ustawać Sławomir Stasiak s. 5-6
„Idźmy naprzód z nadzieją” Sławomir Stasiak s. 5-6
Radość prawdy Sławomir Stasiak s. 5-6
Odwieczna nowość Ewangelii Sławomir Stasiak s. 5-6
Wstęp Sławomir Stasiak s. 11-12
Ostatnia Wieczerza i poszukiwanie świętego Graala Sławomir Stasiak s. 47-64
Czy Kościół może obawiać się odkrycia nieznanych dotąd pism natchnionych? Sławomir Stasiak s. 59-70
Człowiek odpowiada sercem na dary Boga Sławomir Stasiak s. 103-116
Uwielbiony Chrystus i życie wieczne - nadzieją Kościoła apostolskiego w świetle Listów Pasterskich Sławomir Stasiak s. 105-120
Przebaczenie w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa według św. Pawła Sławomir Stasiak s. 123-140
Kategoria wysokości w dziełach Józefa Flawiusza. Studium terminów hypsost hypselos, hypsistos i hypsoo Sławomir Stasiak s. 135-145
Granice niewierności wobec Chrystusa „on wiary dochowuje…” (2 Tm 2,11-13)) Sławomir Stasiak s. 143-157
Jaki ma być nasz stosunek do władzy? Sławomir Stasiak s. 153-172
Wartość pracy w nauczaniu św. Pawła Sławomir Stasiak s. 155-168
Niewystarczalność Prawa w wychowaniu według Listu do Galatów Sławomir Stasiak s. 159-181
Miłość Boża rozlana w sercach naszych (Rz 5,5) Sławomir Stasiak s. 161-180
„Dzieje głoszenia słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół”, Roman Bartnicki, Kraków, 2015 : [recenzja] Sławomir Stasiak Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Wywyższenie w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej", Sławomir Stasiak, Wrocław 2010 : [recenzja] Roman Bartnicki Sławomir Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 219-224
Zmartwychwstanie Chrystusa w hymnach chrystologicznych św. Pawła Sławomir Stasiak s. 229-247
"Eschatologia w Listach pasterskich : specyfika terminów rzeczownikowych", Sławomir Stasiak, Legnica 1999 : [recenzja] Mariusz Rosik Sławomir Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 252-254
„Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne”, Janusz Wilk, Katowice, 2015 : [recenzja] Sławomir Stasiak Janusz Wilk (aut. dzieła rec.) s. 336-338