Znaleziono 86 artykułów

Mariusz Rosik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Greek Motif of the Cyclic Journey in the Gospel of Luke? Mariusz Rosik s. 7-15
Obecność Maryi w narodzinach Kościoła w świetle Nowego Testamentu Mariusz Rosik s. 11-28
Cierpienie Maryi w Nowym Testamencie Mariusz Rosik s. 11-22
Biblijna ikona piękna Maryi Mariusz Rosik s. 11-22
    Zacytuj
  • Udostępnij
Chrystus wybawia od grzechu, cierpienia i śmierci : biblijne aspekty zbawienia Mariusz Rosik s. 13-25
Genealogia Jezusa w ewangelii Łukasza (łk 3,23-38) na tle starożytnych genealogii greckich Mariusz Rosik s. 17-24
Nowy Testament w mariologii Jana Pawła II Mariusz Rosik s. 22-58
Ofiary przebłagalne: od rytuału do teologii (Kpł 4,1-35; Lb 15,22-31) Mariusz Rosik s. 31-49
"Stoi Królowa po Twojej prawicy" (Ps 45, 10) : czy Biblia mówi o Maryi jako Królowej? Mariusz Rosik s. 31-43
Maryja w świetle antropologii Nowego Testamentu Mariusz Rosik s. 35-54
Interpretacja Janowej narracji o otwartym grobie (J 20, 1-18) w świetle mitu o rajskim ogrodzie Mariusz Rosik s. 39-63
Postać Matki Jezusa w Ewangelii Mateusza Mariusz Rosik s. 42-60
Dymiące stosy i antyczne biografie Mariusz Rosik s. 51-58
Relacja Mk-Mt w świetle współczesnych ujęć teorii dwóch źródeł Mariusz Rosik s. 53-60
Dzieło Jezusa w ujęciu listów Pawłowych Mariusz Rosik s. 69-79
Czy Fiscus Iudaicus w latach 70 Mariusz Rosik s. 71-92
Godność osoby ludzkiej w świetle Ps 8, 2-10 Mariusz Rosik s. 81-96
L'amministratore disonesto (Luca 16.1-9) : ma davvero? Mariusz Rosik s. 83-90
De Joodse achtergrond van het Onze Vader Mariusz Rosik s. 87-95
„Narody zamiast narodu”. Afrahata polemika z judaizmem Mariusz Rosik s. 95-102
Antyczna biografia grecka a Ewangelia w kwestii gatunku literackiego Mariusz Rosik s. 99-118
Prorocy starotestamentowi o Nowym Przymierzu Mariusz Rosik s. 101-114
Władza przekazana uczniom (Mt 28,16-20) Mariusz Rosik s. 109-134
Judaistyczne tło modlitwy pańskiej (Mt 6,9-13) w świetle idei ojcostwa Bożego w Kazaniu na górze Mariusz Rosik s. 115-138
29 niedziela zwykła - 17 X 1993 Bóg działa w historii Mariusz Rosik s. 116-118
Starość pobłogosławiona przez Boga : studium postaci w Łk 1-2 Mariusz Rosik s. 117-134
3 niedziela Adwentu - 12 XII 1993 Na kogo czekamy? Mariusz Rosik s. 137-138
Jezus i córka Syrofenicjanki (Mk 7,24-30) : wyniesienie do godności dziecka Bożego Mariusz Rosik s. 139-145
"Il giudaismo : Fede e prassi (63 a.C.-66 d.C.)", E.P. Sanders, Brescia 1999 : [recenzja] Mariusz Rosik E.P. Sanders (aut. dzieła rec.) s. 140-142
6 niedziela zwykła - Szczęśliwy, kto zaufał Panu Mariusz Rosik s. 141-143
Jezus w synagodze w Nazarecie (Łk 4,16-30) zapowiedź misji namaszczonego prorok Mariusz Rosik s. 141-150
Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4,23-31) Mariusz Rosik s. 151-164
Wspólne logia Jezusa w ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka - główne rysy teologiczne Mariusz Rosik s. 153-162
22 niedziela zwykła, W szkole pokory i służby Mariusz Rosik s. 161-163
"Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem : studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela", W. Pikor, Lublin, 2013 : [recenzja] Mariusz Rosik W. Pikor (aut. dzieła rec.) s. 168-170
15 Niedziela Zwykła, Weź do ręki Księgę... Mariusz Rosik s. 169-171
Zmartwychwstały Chrystus - źródło zbawczych darów (Łk 24,36-49) Mariusz Rosik s. 171-188
Dzień Zaduszny, Czy wierzę w życie wieczne? Mariusz Rosik s. 179-181
Niedziela Chrztu Pańskiego - Odkryć wartość Chrztu Mariusz Rosik s. 186-189
"Synagoga a rodzący się Kościół : studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2)", Mirosław Wróbel, Kielce 2002 : [recenzja] Mariusz Rosik Mirosław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Spotkanie autorów serii "Nowy Komentarz Biblijny" do ksiąg Nowego Testamentu Mariusz Rosik s. 195-196
"Zasady wychowania w Piśmie Świętym : studium teologiczno-pastoralne", Mieczysław Guzewicz, Wrocław 2010 : [recenzja] Mariusz Rosik Mieczysław Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Judaizm", Alberto Mello, Kraków 2003 : [recenzja] Mariusz Rosik Alberto Mello (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Doyen of the Dead Sea Scrolls : an in depth biography of Józef Tadeusz Milik (1922-2006)", Zdzisław J. Kapera, Robert Feather, Kraków-Mogilany 2011 : [recenzja] Mariusz Rosik Robert Feather Feather (aut. dzieła rec.) Zdzisław J. Kapera (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"According to John : The Witness of the Beloved Disciple", John F. O'Grady, New York 1999 : [recenzja] Mariusz Rosik John F. O'Grady (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Osiem błogosławieństw : istota życia chrześcijańskiego", Tomasz Hergesel, Wrocław 1999 : [recenzja] Mariusz Rosik Tomasz Hergesel (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Historiografia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich", Andrzej Najda, Warszawa 2011 : [recenzja] Mariusz Rosik Andrzej Najda (aut. dzieła rec.) s. 206-207
„Prorocy”, Abraham Joshua Heschel, Kraków, 2014 : [recenzja] Mariusz Rosik Abraham Joshua Heschel (aut. dzieła rec.) A. Gorzkowski (tłum.) s. 208-211
„Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium historyczno-porównawcze”, Marina Paszuk, Mińsk, 2017 : [recenzja] Mariusz Rosik Marina Paszuk (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Niepokalane Poczęcie NMP, Niepokalanie Poczęta wstawia się za nami Mariusz Rosik s. 214-216
Zesłanie Ducha Świętego, Ku jedności w świecie Mariusz Rosik s. 214-216
"L'unità della teologia di Luca : Un'analisi del Vangelo e degli Atti", Robert F. O'Toole, Torino 1994 : [recenzja] Mariusz Rosik Robert F. O'Toole (aut. dzieła rec.) s. 215-217
<<„The Polish Journal of Biblical Theology” 1 (2000)>>, Kraków 2000 : [recenzja] Mariusz Rosik s. 217-218
"Gesù nel ruolo di Elia secondo Gv 1, 19-34", H. Witczyk, Casale Monferrato 1998 : [recenzja] Mariusz Rosik H. Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 217-218
<<"Verbum Vitae”, Półrocznik Biblijno-Teologiczny nr 1: Kto będzie zbawiony?>>, Kielce 2002 : [recenzja] Mariusz Rosik s. 223-225
3. niedziela zwykła, „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Mariusz Rosik s. 230-231
"Literatura epistolarna Nowego Testamentu, Część II: Listy deuteropawłowe – List do Hebrajczyków – Listy katolickie", Janusz Czerski, Opole 2014 : [recenzja] Mariusz Rosik Janusz Czerski (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Poncjusz Piłat, prefekt Judei", J. Ciecieląg, Kraków - Mogilany 2003 : [recenzja] Mariusz Rosik J. Ciecieląg (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Ossuarium Jakuba, brata Jezusa : odkrycie, które podzieliło uczonych" red. Z.J. Kapera, Kraków - Mogilany 2003 : [recenzja] Mariusz Rosik Z.J. Kapera (aut. dzieła rec.) s. 234-237
Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II (Warszawa, 8 IV 2006) Mariusz Rosik s. 236-237
"Różańcowe tajemnice światła : List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae” Ojca Świętego Jana Pawia II do biskupów; duchowieństwa i wiernych „O Różańcu Świętym”", Hugolin Langkammer, Lublin 2003 : [recenzja] Mariusz Rosik Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"„Scriptum Sacra : Studia Biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego” 8-9 (2004-2005)", red. B. Polok, [b.m.] [ b.r.] : [recenzja] Mariusz Rosik B. Polok (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Sesja Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski Mariusz Rosik s. 243-246
Zapowiedź Nowego Przymierza (Jr 31,31-34) w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna Mariusz Rosik s. 245-265
Konferencja Moderatorów Bibelwerk w Bratysławie Mariusz Rosik s. 246-247
"Eschatologia w Listach pasterskich : specyfika terminów rzeczownikowych", Sławomir Stasiak, Legnica 1999 : [recenzja] Mariusz Rosik Sławomir Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Teologia Starego Testamentu (Bibliotheca Biblica)", T. I-IV, red. M. Rosik, Wrocław 2011 : [recenzja] Jakub Slawik Mariusz Rosik (aut. dzieła rec.) s. 257-282
La Donna Sirofenicia (Mc 7,24-30) : analisi esegetica ed interpretazione teologica Mariusz Rosik s. 259-279
IV niedziela wielkanocna, Jezus - Dobry Pasterz Mariusz Rosik s. 264-266
Report from the Symposium Organized by Joseph Ratzinger Foundation, “The Gospels. Historical and Christological Research” : Rome, 24th–26th of October 2013 Mariusz Rosik s. 265-268
"Scriptura Sacra : Studia biblijne 11(2007)", Opole [b.r.] : [recenzja] Mariusz Rosik s. 274-276
"Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Pochodzenie - miejsce w Biblii - symbolika", W. Heflik, A. Mrozek, L. Natkaniec-Nowak, B. Szczepanowicz, Kraków 2005 : [recenzja] Mariusz Rosik W. Heflik (aut. dzieła rec.) A. Mrozek (aut. dzieła rec.) L. Natkaniec-Nowak (aut. dzieła rec.) B. Szczepanowicz (aut. dzieła rec.) s. 280-282
"Osobliwe opowieści o Jezusie : analiza nowych apokryfów", Per Beskow, Kraków 2005 : [recenzja] Mariusz Rosik Per Beskow (aut. dzieła rec.) s. 282-284
<<Na granicy światła : Biblijne wątki „Wiedzy krzyża ” Edyty Stein>>, Mariusz Rosik, Wrocław 2006 : [recenzja] Jerzy Machnacz Mariusz Rosik (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Gesù e la sua famiglia. Contributo allo studio del discepolato nel contesto della parentela con Gesù nel vangelo di Marco", Andrzej Jaśko, Romae 2002 : [recenzja] Mariusz Rosik Andrzej Jaśko (aut. dzieła rec.) s. 286-289
Maryja w Łukaszowej narracji o narodzeniu Jezusa (Łk 2,1-7) Mariusz Rosik s. 293-304
"Martyres tu Logu", red. Cezary Korzec, Szczecin 2006 : [recenzja] Mariusz Rosik Cezary Korzec (aut. dzieła rec.) s. 295-297
Jak Jezus kontynuuje rolę Eliasza? Mariusz Rosik H. Witczyk s. 301-307
"Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament I Mariusz Rosik Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 307-309
<<„Scriptura Sacra : Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego” 10 (2006)>>, [b.m.] [ b.r.] : [recenzja] Mariusz Rosik s. 309-311
"The methods of New Testament interpretation. Introduction", R. Bartnicki, K. Kłósek, Krakow 2014 : [recenzja] Mariusz Rosik Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) Kinga Kłósek (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"The Dynamics of Job’s Intercession", Dariusz Iwański, Roma 2006 : [recenzja] Mariusz Rosik Dariusz Iwański (aut. dzieła rec.) s. 311-313
The Pentecostal Movement, its Challenges and Potential Mariusz Rosik s. 323-326
Uroczystość Wszystkich Świętych, Święty znaczy szczęśliwy Mariusz Rosik s. 331-332
Niedziela palmowa, Trzy obrazy Jezusa: Król, Skazaniec, Zbawca Mariusz Rosik s. 352-353
"Ku radykalizmowi Ewangelii : studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka", Mariusz Rosik, Wrocław 2000 : [recenzja] Jakub Dąbrowski Mariusz Rosik (aut. dzieła rec.) s. 546-549