Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Jaśko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina Jezusa w Ewangelii według świętego Marka Andrzej Jaśko s. 189-204
"Gesù e la sua famiglia. Contributo allo studio del discepolato nel contesto della parentela con Gesù nel vangelo di Marco", Andrzej Jaśko, Romae 2002 : [recenzja] Mariusz Rosik Andrzej Jaśko (aut. dzieła rec.) s. 286-289
Jezus Panem natury - analiza egzegetyczna Mk 4,35-41 Andrzej Jaśko s. 291-311