Znaleziono 12 artykułów

Janusz Czerski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liturgia bizantyjska ikoną historii zbawienia Janusz Czerski s. 10-16
Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18, 23-25) Janusz Czerski s. 27-38
Męka Pańska w ewangeliach synoptycznych w świetle krytyki historyczno-literackiej Janusz Czerski s. 29-43
Maryja w tajemnicy Wcielenia według Mt 1-2 Janusz Czerski s. 34-55
Chrystocentryzm Kościoła w Ewangelii św. Mateusza Janusz Czerski s. 35-48
Ewangelia św. Marka w aspekcie literackim Janusz Czerski s. 43-52
Die Passion Christi in den synoptischen Evangelien im Lichte der historisch-literarischen Kritik Janusz Czerski s. 81-96
Interpretacja tekstów biblijnych w liturgii Janusz Czerski s. 141-154
Bogurodzica w liturgii bizantyjskiej Bożego Narodzenia Janusz Czerski s. 142-151
"Jezus Chrystus w świetle Ewangelii synoptycznych", Janusz Czerski, Opole 2000 : [recenzja] Michał Czajkowski Janusz Czerski (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Literatura epistolarna Nowego Testamentu, Część II: Listy deuteropawłowe – List do Hebrajczyków – Listy katolickie", Janusz Czerski, Opole 2014 : [recenzja] Mariusz Rosik Janusz Czerski (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Pierwszy list do Koryntian", Janusz Czerski, Wrocław 2009 : [recenzja] Krzysztof Wojtkowiak Janusz Czerski (aut. dzieła rec.) s. 286-287