Znaleziono 9 artykułów

Mirosław Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Żydzi" w Ewangelii Janowej Mirosław Wróbel s. 19-36
Oblubieniec Mirosław Wróbel s. 33
Modlitwa dnia pokuty (Ne 9) Mirosław Wróbel s. 47-58
"Synagoga a rodzący się Kościół : studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2)", Mirosław Wróbel, Kielce 2002 : [recenzja] Mariusz Rosik Mirosław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Sprawozdanie z IV Jesiennych Międzynarodowych Dni Biblijnych : KUL, 22-23 października 2009 r. Mirosław Wróbel s. 229-235
"Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana : nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu", Mirosław Wróbel, Lublin 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Mirosław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 235-242
Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechnianie jej treści w środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła katolickiego Mirosław Wróbel s. 287-304
"Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia", T. 3, red. Andrzej Dzięga, Mirosław Wróbel, Lublin 2003 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Dzięga (aut. dzieła rec.) Mirosław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 289-296
Bóg w narracji o Józefie (Rdz 37-50) Mirosław Wróbel s. 386-394