Znaleziono 14 artykułów

Jakub Slawik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja prorocka na podstawie Am 3,3-8 Jakub Slawik s. 5-19
Historia powstania tekstu Jakub Slawik s. 5-16
"Ale nie współżył z nią, aż nie urodziła syna" : Mt 1,25a w świetle starotestamentowych tradycji Jakub Slawik s. 7-16
Homoseksualizm problemem Kościoła? Iwona Slawik Jakub Slawik s. 9-70
O rolach kobiet w Starym Testamencie (Biblii Hebrajskiej) Jakub Slawik s. 9-30
O przemocy w Starym Testamencie : problemy interpretacyjne i literacko-krytyczne Rdz 34 Jakub Slawik s. 31-68
""Książę Pokoju" (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu", Andrzej P. Kluczyński, Warszawa 2012 : [recenzja] Jakub Slawik Andrzej P. Kluczyński (aut. dzieła rec.) s. 249-256
"Teologia Starego Testamentu (Bibliotheca Biblica)", T. I-IV, red. M. Rosik, Wrocław 2011 : [recenzja] Jakub Slawik Mariusz Rosik (aut. dzieła rec.) s. 257-282
"Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych", Łukasz Niesołowski-Spanò, Toruń 2012 : [recenzja] Jakub Slawik Łukasz Niesołowski-Spanò (aut. dzieła rec.) s. 289-299
Od wydawcy Jakub Slawik s. 397-399
Stary Testament Jakub Slawik s. 401-426
Wczesny i późny biblijny język hebrajski: o możliwościach chronologicznego wyjaśniania różnic językowych w Biblii Hebrajskiej Jakub Slawik s. 497-521
Medale za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wręczone w 2016 roku Jakub Slawik s. 719-720
Wykopaliska w Jerozolimie (marzec–kwiecień 2016) Jakub Slawik s. 721-725