Znaleziono 1 artykuł

B. Polok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"„Scriptum Sacra : Studia Biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego” 8-9 (2004-2005)", red. B. Polok, [b.m.] [ b.r.] : [recenzja] Mariusz Rosik B. Polok (aut. dzieła rec.) s. 240-242