Znaleziono 9 artykułów

Cezary Korzec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prorok wobec zła i władzy (2 Sm 12,9) Cezary Korzec s. 17-38
Przeznaczony do Ewangelii Cezary Korzec s. 71-87
Sprawozdanie z VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 47. Sympozjum Biblistów Polskich : Olsztyn 22-24 września 2009 r. Cezary Korzec s. 183-190
"Ścieżka biblijnego konsensusu : ku integralnej teologii biblijnej", Cezary Korzec, Wrocław 2013 : [recenzja] Marek Parchem Cezary Korzec (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Sprawozdanie z 9. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) i 50. Sympozjum Biblistów Polskich Piotr Briks Cezary Korzec s. 195-199
51. Sympozjum biblistów polskich : (Toruń, 17-19 września 2013) Piotr Briks Cezary Korzec Tomasz Zaklukiewicz s. 195-197
Sprawozdanie z 10. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 51. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 17-19 września 2013 Cezary Korzec s. 247-250
Sprawozdanie z 47. Sympozjum Biblistów Polskich, Olsztyn, 22-24 września 2009 Cezary Korzec s. 259-264
"Martyres tu Logu", red. Cezary Korzec, Szczecin 2006 : [recenzja] Mariusz Rosik Cezary Korzec (aut. dzieła rec.) s. 295-297