Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Zaklukiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Los sprawiedliwych w świetle Mdr 3,1-12 Tomasz Zaklukiewicz s. 97-114
51. Sympozjum biblistów polskich : (Toruń, 17-19 września 2013) Piotr Briks Cezary Korzec Tomasz Zaklukiewicz s. 195-197
"Paulus Handbuch", red. Friedrich W. Horn, Tübingen 2013 : [recenzja] Tomasz Zaklukiewicz Friedrich W. Horn (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Księga Mądrości na dziś", Bogdan Poniży, Poznań 2014 [recenzja] Tomasz Zaklukiewicz Bogdan Poniży (aut. dzieła rec.) s. 239-241
XII Walne Zebranie Stwoarzyszenia Biblistów Polskich i 53. Sympozjum Biblistów Polskich : Toruń, 22-24 września 2015 roku Tomasz Zaklukiewicz s. 239-247