Znaleziono 60 artykułów

Jan Łach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Logion Jezusa o przestrzeganiu starotestamentalnego prawa : Mt 5, 17 Jan Łach s. 3-17
Egzegetyczne problemy Łukaszowej Ewangelii dziecięctwa Jezusa Jan Łach s. 3-15
Funkcja cudów w Ewangelii Markowej Jan Łach s. 5-27
Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek : długoletni dziekan Wydziału Teologicznego ATK Jan Łach s. 5-7
Przemówienie z okazji otwarcia sympozjum poświęconego encyklice "Veritatis splendor" Jan Łach s. 5-6
Słowo wstępne Jan Łach s. 9-10
Ks. prof. dr hab. Jan Stępień : kilka uwag o jego działalności naukowej Jan Łach s. 12-14
Historyczność genealogii Chrystusa w Mt 1,1-17 Jan Łach s. 19-35
Odszedł wybitny uczony i humanista Jan Łach s. 23-24
"Dla wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1) Jan Łach s. 33-46
"Nikt nie może dwóm panom służyć" (Mt 6, 24) Jan Łach s. 38-50
Funkcja cudów w ewangelii Łukaszowej Jan Łach s. 39-44
"Sól ziemi" (Mt 5,13) Jan Łach s. 47-56
"Patrzmy na Jezusa" (Hbr 12,2) Jan Łach s. 49-55
Motywacje modlitwy w Biblii Jan Łach s. 55-71
Milczenie Biblii wokół problemu usuwania płodu z łona matki Jan Łach s. 57-65
Die Pflicht zur Versöhnung und Liebe (Mt 5,43-48) Jan Łach s. 57-69
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Henryk Skorowski Zbigniew Teinert Jan Łach s. 75-91
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Mariusz Gorzka Marian Graczyk Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Jan Łach s. 77-90
Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ATK Jan Łach s. 107-108
Ks. dr Norbert W. Höslinger doktorem honoris causa Wydziału Teologicznego ATK w dniu 8 grudnia 1992 Jan Łach s. 117-118
Ważniejsze wzmianki biblijne o łamaniu chleba Jan Łach s. 121-135
Wyznanie wiary zapisane w Liście do Rzymian 1,3-4 Jan Łach s. 137-155
Ks. prof. Eugeniusz Dąbrowski jako interpretator Pisma Świętego Jan Łach s. 139-145
Katechese über die Kirche von Jerusalem in der Apostelgeschichte (2,42-47; 4,32-35; 5,12-16) Jan Łach s. 141-153
"Auferstehung und Leben. Joh. 11,1-12,19 als Spiegel johanneischer Redaktions- und Theologiegeschichte. Biblische Untersuchungen", Josef Wagner, Regensburg 1988 : [recenzja] Jan Łach Josef Wagner (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Homoios hyios anthropou (Ap 1,13). Chrystologia Ap 1,9-3,21", Franciszek Sieg, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Łach Franciszek Sieg (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1", Roman Bartnicki, Warszawa 1985 : [recenzja] Jan Łach Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Biblische Basis-Bücher", wyd. Eugen Sitarz, Stuttgart : [recenzja] Jan Łach Eugen Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Da gingen ihnen die Augen auf. Wege zu österlichem Glauben", Johannes M. Nützel, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Jan Łach Johannes M. Nützel (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Die Verwerfung Sauls. Eine thematische Untersuchung", Ulrich Berges, Würzburg 1989 : [recenzja] Jan Łach Ulrich Berges (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Begegnung wird Zeugnis. Werden und Wesen des Neuen Testaments", Otto Knoch, Stuttgart 1980 : [recenzja] Jan Łach Otto Knoch (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Die Apostelgeschichte", cz. II : "Kommentar zu Kap. 9,1-28,31", Gerhard Schneider, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Jan Łach Gerhard Schneider (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Die Echtheit eures Glaubens. Biblische Orientierungen : 1. Petrusbrief", Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Jan Łach Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Die Seligpreisungen. Ein Glaubensgespräch", Pinchas Lapide, Carl Friedrich von Weizsäcker, Stuttgart-München 1980 : [recenzja] Jan Łach Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) Carl Friedrich von Weizsäcker (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Księga Eklezjastesa", przeł. ks. Konrad Marklowski, [w:] „Biblia Tysiąclecia”, Poznań 1965 : [recenzja] Jan Łach Konrad Marklowski (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Ewangelia według świętego Mateusza : rozdziały 1-13 : wstęp, przekład z oryginału, komentarz", część I, "Nowy Komentarz Biblijny", Antoni Paciorek, Częstochowa 2005 : [recenzja] Jan Łach Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 191-202
Chrystus : pośrednik Nowego Przymierza (Hbr 1, 1-4) Jan Łach s. 205-220
Książka o autentycznym świadku Chrystusa Jan Łach s. 209-215
"Paulus in den neutestamentlichen Spätschriften. Zur Paulusrezeption im Neuen Testament", wyd. Karl Kertelge, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Jan Łach Karl Kertlege (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Die Apostelgeschichte", część I: "Einleitung. Kommentar zu Kap. 1, 1-8, 40", Gerhard Schneider, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Jan Łach Gerhard Schneider (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Aus der Werkstatt der Evangelisten. Einführung in die Literarkritik", Marie-Emile Boismard, Arnaud Lamouille, München 1980 : [recenzja] Jan Łach Marie-Emile Boismard (aut. dzieła rec.) Arnaud Lamouille (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Zeichenhafte Handlungen Jesu. Ein Beitrag zur Frage nach dem geschichtlichen Jesus", Maria Trautmann, Würzburg 1980 : [recenzja] Jan Łach Maria Trautmann (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Jesus als Offenbarer Gottes nach den Lukanischen Schriften", Johannes M. Nützel, Würzburg 1980 : [recenzja] Johannes M Nützel Johannes M Nützel Jan Łach s. 221-222
"Bekenntnis und Auslegung. Die paränetische Funktion der Christologie im Hebräerbrief", Franz Laub, Regensburg 1980 : [recenzja] Jan Łach Franz Laub (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach : studium narracji i teologii", Artur Malina, Katowice 2007 : [recenzja] Jan Łach Artur Malina (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Teologia Nowego Testamentu", część pierwsza, "Ewangelie - Dzieje Apostolskie - Listy Katolickie - Apokalipsa - Jezus Chrystus wczoraj-dziś-na wieki", część druga, "Paweł - List do Hebrajczyków : Ex Deo-per Christum (in Christo)-ad Deum", Hugolin Langkammer, Wrocław 1984 : [recenzja] Hugolin Langkammer Jan Łach s. 247-259
Bracia Jezusa Jan Łach s. 257-264
"Nowość przymierza Chrystusowego według listu do Hebrajczyków", Jan Szlaga, rozprawa habilitacyjna : Wydział Teologiczny KUL, Lublin 1979 : [recenzja] Jan Łach Jan Szlaga (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza : teologia narratywna", Zdzisław Żywica, Olsztyn 2006 : [recenzja] Jan Łach Zdzisław Żywica (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"L'annonce de l'Evangile : Introduction critique au Nouveau Testament", Xavier Leoun-Dufour, Charles Perrot, Tournai [3]1976 : [recenzja] Charles Perrot Jan Łach Xavier Leon-Dufour (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Theologie des Neuen Testaments : 3. : Ethos", K.H. Schelkle, Düsseldorf 1970 K.H. Schelkle Jan Łach s. 290-292
"Ewangelia według św. Marka : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Hugolin Langkammer, Poznań 1977 : [recenzja] Jan Łach Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu : Najstarszy obraz Chrystusa", O. Hugolin Langkammer, Katowice 1976 : [recenzja] O. Hugolin Langkammer Jan Łach s. 297-300
"Nouvelle introduction à la Bible”, Wilfrid Harrington, Paris 1971 : [recenzja] Jan Łach Wilfrid Harrington (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Novum Testamentum graece", post Eberhard Nestle et Erwin Nestle communiter ediderunt Kurt Aland Matthew Black Carlo M. Martini Bruce M. Metzger Allen Wikgren; apparatum criticum recensuerunt et editionem novis curis elaboraverunt Kurt Aland et Barbara Aland una cum Instituto studiorum textus Novi Testamenti Monasteriensi, Stuttgart 1979 : [recenzja] Jan Łach Kurt Aland (aut. dzieła rec.) Barbara Aland (aut. dzieła rec.) Matthew Black (aut. dzieła rec.) Carlo M. Martini (aut. dzieła rec.) Bruce M. Metzger (aut. dzieła rec.) Allen Wikgren (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Interpretacja Starego Testamentu w kerygmacie apostolskim o zmartwychwstaniu Jezusa : studium hermeneutyczne", J. Chmiel, Kraków 1979 : [recenzja] Jan Łach J. Chmiel (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Indissolubilidad del matrimonio y divorcio en la Biblia : la sexualidad en la Biblia", Alejandro Diez Macho, Madrid 1978 : [recenzja] Jan Łach Alejandro Diez Macho (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Wypisy do nauki języka hebrajskiego i greckiego z preparacjami i gramatyką", J.W. Rosłon, Warszawa 1979 : [recenzja] Jerzy Albrycht Jan Łach J.W. Rosłon (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie", Jan Łach, Warszawa 1996 : [recenzja] Jan L. Grajewski Jan Łach (aut. dzieła rec.) s. 355-356