Znaleziono 1 artykuł

K.H. Schelkle

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Theologie des Neuen Testaments : 3. : Ethos", K.H. Schelkle, Düsseldorf 1970 K.H. Schelkle Jan Łach s. 290-292