Znaleziono 13 artykułów

Antoni Paciorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alegoria i teoria w egzegezie starożytnego Kościoła Antoni Paciorek s. 57-78
Obraz Piotra w pierwotnej gminie Antoni Paciorek s. 85-98
"Bóg zesłał Syna swego narodzonego z niewiasty" : implikacje mariologiczne Ga 4, 4-5 Antoni Paciorek s. 94-112
Uniwersalizm zbawczy w Mateuszowej perykopie o kobiecie kananejskiej (15,21-28) Antoni Paciorek s. 95-113
Dorastanie do świętości w życiu bł. Karoliny Antoni Paciorek s. 115-126
Nowa modlitwa uczniów Nowego Przymierza (Mt 6,9-13) Antoni Paciorek s. 157-175
"Ewangelia według Świętego Mateusza 1-13: wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz BiblijnyI Zdzisław Żywica Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Ewangelia według świętego Mateusza : rozdziały 1-13 : wstęp, przekład z oryginału, komentarz", część I, "Nowy Komentarz Biblijny", Antoni Paciorek, Częstochowa 2005 : [recenzja] Jan Łach Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 191-202
"Q-Ewangelia Galilejska", Antoni Paciorek, Lublin 2001 : [recenzja] Roman Bartnicki Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Ewangelia umiłowanego ucznia", Antoni Paciorek, Lublin 2000 : [recenzja] Stanisław Mędala Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1-13. Cz. 1", wstęp, przekład, komentarz Antoni Paciorek, Częstochowa 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Biblista i historyk sztuki czytają Ewangelię Antoni Tronina Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Klucz do samodzielnej lektury Czwartej Ewangelii Henryk Witczyk Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 299-305