Znaleziono 54 artykuły

Henryk Witczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawiedliwość Boga - czym jest? Henryk Witczyk
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dlaczego przez ofiarę? Henryk Witczyk s. 7-11
Nadzieja - skąd, dla kogo i na co? Henryk Witczyk s. 7-12
Kościół w świecie - po co i jak? Henryk Witczyk s. 7-10
Być wiernym – dlaczego? Henryk Witczyk s. 7-11
Po co kapłaństwo? Henryk Witczyk s. 7-13
Słowo Boże – jak żyje i działa? Henryk Witczyk s. 7-13
Władza - czyja i po co? Henryk Witczyk s. 7-14
Widzieliśmy Pana - jak? Henryk Witczyk s. 7-13
Dlaczego Chrystusowe przymierze jest "nowe"? Henryk Witczyk s. 9-26
Wiara - naprawdę konieczna? Henryk Witczyk s. 9-17
Czyj jest Kościół? Henryk Witczyk s. 9-15
Dlaczego w Słowie? Henryk Witczyk s. 9-12
Dlaczego w Słowie? Henryk Witczyk s. 9-12
Świadectwo - czego dotyczy? Henryk Witczyk s. 9-17
Dlaczego Ewangelia? Henryk Witczyk s. 9-16
Miłosierdzie Boże - dla kogo? Henryk Witczyk s. 9-17
"Chrystus zmartwychwstał" - I co dalej? Henryk Witczyk s. 9-14
Kapłaństwo Jezusa Chrystusa - czym jest? Henryk Witczyk s. 9-15
Przebaczenie – w imię czego? Henryk Witczyk s. 9-15
Praca jako powołanie – do czego? Henryk Witczyk s. 9-13
Od wydawcy: Słowo Życia - Słowo Zbawienia Henryk Witczyk s. 11-26
Wprowadzenie Henryk Witczyk s. 19-26
Il testo ebraico di Sir 4,17-18 e i suoi paralleli Henryk Witczyk s. 23-38
La missione di Elia nella tradizione dell'AT, nella letteratura intertestamentaria e negli scritti di Qumran Henryk Witczyk s. 25-36
Przymierze zawarte na Synaju a nowe przymierze w Chrystusie Henryk Witczyk s. 37-72
In che modo i Salmi provengono da Dio? Henryk Witczyk s. 59-74
Bóg nieskory do gniewu - bogaty w miłosierdzie (Ps 103) Henryk Witczyk s. 81-97
Kapłańska misja ochrzczonych w świecie (Hbr 13,16; 10,22-25) Henryk Witczyk s. 101-120
Słowo Boże w życiu chrześcijanina w świetle "Verbum Domini" Henryk Witczyk s. 103-112
Bóg Ojciec a Maryja w tajemnicy zwiastowania Henryk Witczyk s. 113-131
Jezus przynosi Ewangelię Samarii (J 4,1-42) Henryk Witczyk s. 115-137
„Godzina” Jezusa – Ofiara zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Henryk Witczyk s. 117-136
Eucharystia - sakrament zbawienia dla wielu Henryk Witczyk s. 123-154
„Matka Jezusa” – Jej tożsamość I rola w historii zbawienia [J 19,25-27] Henryk Witczyk s. 131-148
Modlitwa Jezusa-Kapłana o uświęcenie Dwunastu (J 17,17-19) Henryk Witczyk s. 135-149
"Twoja miłość, Panie, jest cenniejsza niż życie" (Ps 63,5) : papieska interpretacja Psalnów w katechezach środowych Henryk Witczyk s. 140-149
Natchnienie i prawda Pisma Świętego – nowe perspektywy Henryk Witczyk s. 161-179
Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9) Henryk Witczyk s. 177-210
"Teofania w psalmach", Henryk Witczyk, Kraków 1985 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Nowy leksykon biblijny", Franz Kogler, Renate Egger-Wenzel, Michael Ernst, red. Henryk Witczyk, Kielce 2011 : [recenzja] Krzysztof P. Kowalik Renate Egger-Wenzel (aut. dzieła rec.) Michael Ernst (aut. dzieła rec.) Franz Kogler (aut. dzieła rec.) Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Od Ewangelii o Jezusie pełnym mocy do Ewangelii krzyża Henryk Witczyk s. 201-222
Narodziny wiary w cielesne zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu Henryk Witczyk s. 209-227
"Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji", Józef Kudasiewicz, Henryk Witczyk, Kielce 2011 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Józef Kudasiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 214-219
Co nam mówi opowiadanie o początku świata i człowieka (Rdz 1-3) Henryk Witczyk Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 243-256
"Kościół Syna Bożego : studium eklezjologii Czwartej Ewangelii", Henryk Witczyk, Kielce 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Od Biblii do teologii moralnej : przemoc - rozwód - homoseksualizm - antyjudaizm - aborcja jako znaki zepsucia "starego stworzenia" Henryk Witczyk s. 291-299
Klucz do samodzielnej lektury Czwartej Ewangelii Henryk Witczyk Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 299-305
Ofiara Jezusa - Przemienienie i pojednanie człowieka z Bogiem Antoni Tronina Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 304-309
Sługa Słowa sługą Królestwa Henryk Witczyk E. Franco (aut. dzieła rec.) s. 306-309
Duch święty - upajający napój chrześcijan Henryk Witczyk Ugo Vanni (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji : od H. Reimarusa do T. Polaka", Józef Kudasiewicz, Henryk Witczyk, Kielce 2011 : [recenzja] Artur Malina Jóżef Kudasiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Syn człowieczy przyszedł dać życie jako okup w miejsce wielu" (Mk,10,45b) : czym jest odkupienie? Henryk Witczyk s. 364-385
Rudolfa Schnackenburga "Nauka moralna Nowego Testamentu" wobec wyzwań współczesności Henryk Witczyk s. 417-423