Znaleziono 5 artykułów

Jan Szlaga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków" : problemy egzegetyczne Ef 2, 19-22 Jan Szlaga s. 45-65
Perykopa o magach w strukturze Mt 1-2 Jan Szlaga s. 71-77
Powołanie w Biblii Jan Szlaga s. 81-88
"Wstęp ogólny do Pisma Świętego", pod red. Jana Szlagi, Poznań-Warszawa 1986 : [recenzja] Julian Warzecha Jan Szlaga (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Nowość przymierza Chrystusowego według listu do Hebrajczyków", Jan Szlaga, rozprawa habilitacyjna : Wydział Teologiczny KUL, Lublin 1979 : [recenzja] Jan Łach Jan Szlaga (aut. dzieła rec.) s. 269-273