Znaleziono 43 artykuły

Zbigniew Sareło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leczniczy charakter pokuty : z historii zagadnienia Zbigniew Sareło s. 7-35
Moralność filozofowania Zbigniew Sareło s. 25-37
"Dr House" - nietzscheański model estetyzacji moralności Zbigniew Sareło s. 29-40
Kapłan jako spowiednik Zbigniew Sareło s. 41-56
Biuletyn teologicznomoralny Franciszek Greniuk Stefan Kornas Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski s. 65-78
Biuletyn teologicznomoralny Edward Kaczyński Antoni Młotek Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Stanisław Urbański s. 71-100
Biuletyn teologicznomoralny Alojzy Marcol Ryszard Otowicz Zbigniew Sareło Henryk Skorowski Stanisław Urbański s. 71-87
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Stefan Kornas Ryszard Otowicz Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert s. 71-89
Problem przezwyciężenia kryzysu cywilizacyjnego w poglądach Leszka Kołakowskiego Zbigniew Sareło s. 75-86
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Henryk Skorowski Zbigniew Teinert Jan Łach s. 75-91
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jacek Bereziński Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski Jan Telus s. 77-93
Teologia i przepowiadanie w kulturze "audiowizualnej" Zbigniew Sareło s. 79-91
Możliwość transcendentalnej metody w teologii moralnej Zbigniew Sareło s. 79-88
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Jan Telus Stanisław Urbański s. 87-105
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Stanisław Urbański s. 91-105
Biuletyn teologicznomoralny Małgorzata Dąbrowska I. Kałucki Alojzy Marcol Zbigniew Sareło s. 99-113
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Aniela Dylus Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Henryk Skorowski s. 101-115
Filozofia zła w filmach grozy Zbigniew Sareło s. 105-120
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Aniela Dylus Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Józef Zabielski s. 117-131
Biuletyn teologiczno-moralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol K. F. Papciak Zbigniew Sareło Zbigniew Wejcman s. 129-146
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Henryk Skorowski s. 129-143
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Andrzej F. Dziuba Bogusław Inlender Alojzy Marcol Ryszard Otowicz Zbigniew Sareło Henryk Skorowski s. 135-163
"Gemeinwohl und Gessellschaftsordnung (The common good in our changing world)", Johannes Michael Schnarrer, Wien 1997 : [recenzja] Zbigniew Sareło Johannes Michael Schnarrer (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Ethik der Medienkommuinikation: Grundlagen", Freiburg i Br. 1992 : [recenzja] Zbigniew Sareło s. 149-150
"Person und Ethik: zur Grundlegung der Moraltheologie", Hans Rotter, Innsbruck-Wien 1993 : [recenzja] Zbigniew Sareło Hans Rotter (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Urklang der Zukunft. New Age und Musik", Peter Bubmann, Stuttgart 1988 : [recenzja] Zbigniew Sareło Peter Bubmann (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Durchbruch zur Innenwelt. Spirituelle Impulse aus New Age und Esoterik in kritischer Beleuchtung", Hans-Jürgen Ruppert, Stuttgart 1988 : [recenzja] Zbigniew Sareło Hans-Jürgen Ruppert (aut. dzieła rec.) s. 190-192
Etyka, rozum, racjonalność : doroczne spotkanie "Societas Ethica" Zbigniew Sareło s. 192-193
"Re - thinking Professional Ethic" : pierwsze doroczne spotkanie "European Ethics Network" Zbigniew Sareło s. 194-195
"Arbeit und Wertewandel im postmodernen Deutschland : eine historishce, ethisch-systematische Studie zum Berufs und Arbeitsethos", Johannes Michael Schnarrer, Hamburg 1996 : [recenzja] Zbigniew Sareło Johannes Michael Schnarrer (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Herausforderung Naturrecht: beitrege tur Erneuerung und Anwendung des Naturrechts in der Ethik", Rudolf Weiler, Graz 1996 : [recenzja] Zbigniew Sareło Rudolf Weiler (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego. Studium teologicznomoralne w świetle transcendentalnej antropologii K. Rahnera", Zbigniew Sareło, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Pryszmont Zbigniew Sareło (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"The naked and the undead : evil and the appeal of horror", Cynthia A. Freeland, Boulder 1999 : [recenzja] Zbigniew Sareło Cynthia A. Freeland (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Die Religion der Massenmedien", Horst Albrecht, Stuttgart 1993 : [recenzja] Zbigniew Sareło Horst Albrecht (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Norm und Naturrecht verstehen : eine Studie zu Herausforderungen der Fundamentalethik", Johannes Michael Schnarrer, Frankfurt am Main 1999 : [recenzja] Zbigniew Sareło Johannes Michael Schnarrer (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości : potrzeba i możliwości koncepcji E. Lévinasa", Ryszard Moń, Warszawa 1999 : [recenzja] Zbigniew Sareło Ryszard Moń (aut. dzieła rec.) s. 231-235
Ogólnopolska Konferencja na temat Czy jest możliwa etyka uniwersalna?, Siedlce, 26-28.09.1994 r Zbigniew Sareło s. 243-245
">>Modernità e postmodernità<< : l'interpretazione cristiana dell'esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini", Andrzej Kobyliński, Roma 1998 : [recenzja] Zbigniew Sareło Andrzej Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Dialog. Cz. 1", Wilhelm Ockham, Kęty 2005 : [recenzja] Zbigniew Sareło Wilhelm Ockham (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Europejskie spotkanie etyków w Brukseli Zbigniew Sareło s. 283-285
"Sexualethik : ein Versuch aus christlicher Sicht", Bernhard Fraling, Paderborn 1995 : [recenzja] Bernhard Fraling Zbigniew Sareło s. 291-293
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Moralność i etyka w ponowoczesności" Zbigniew Sareło s. 304-305
Ponowoczesne zakwestionowanie etyki Zbigniew Sareło s. 408-414