Znaleziono 97 artykułów

Józef Zabielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewangelizacja w dobie religijnego zobojętnienia Józef Zabielski s. 19-34
Kardynał Stefan Wyszyński – „męczennik zawierzenia” Józef Zabielski s. 19-33
Sytuacja rodziny w Polsce dziś Józef Zabielski s. 27-40
Normatywny charakter nowego porządku światowego Józef Zabielski s. 29-37
Roztropność i męstwo Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia Józef Zabielski s. 31-46
Miejsce i rola kobiety w kształtowaniu moralności wspólnotowej Józef Zabielski s. 41-48
Uzasadnianie norm moralnych w nauce społecznej Jana Pawła II Józef Zabielski s. 43-56
"Osoba jest prawem" : personalistyczno-normatywny charakter praw człowieka Józef Zabielski s. 55-66
Aretologiczne "umocowanie" życia społeczno-moralnego Józef Zabielski s. 64-78
Dydaktyka moralności - moralność dydaktyki Józef Zabielski s. 68-75
Chrześcijańskie miłosierdzie jako personalistyczna zasada życia społecznego Józef Zabielski s. 71-84
Moralny wymiar kultu Bożego Miłosierdzia w ujęciu błogosławionego ks. Michała Sopoćki Józef Zabielski s. 71-87
Wolność a prawa człowieka w postmodernistycznej kulturze końca XX wieku Józef Zabielski s. 75-86
Kapłan wobec wymogów "nowej ewangelizacji" Józef Zabielski s. 85-94
Biblijna aksjologia życia społecznego chrześcijan Józef Zabielski s. 88-102
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Jacek Pawłowicz Anita Sklepkowska Józef Zabielski s. 91-126
Biuletyn teologicznomoralny Maria Domin Natalia Gumeniuk Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 95-132
Biuletyn teologicznomoralny Anna Domurat Mirosław Dziubeła Józef Zabielski s. 95-126
Miłosierdzie chrześcijańskie współcześnie odczytane Józef Zabielski s. 97-119
Chrześcijański etos cierpienia i śmierci Józef Zabielski s. 97-113
Biuletyn teologicznomoralny Marian Graczyk I. Kałucki Jerzy Koperek Zbigniew Teinert Józef Zabielski s. 97-112
Normatywny charakter chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II Józef Zabielski s. 103-119
Biuletyn teologicznomoralny Ewa Gniady Henadzi Kryzheuski Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 105-139
Godność i wartość życia ludzkiego we współczesnym świecie Józef Zabielski s. 109-125
Personalistyczny charakter chrześcijańskiego miłosierdzia w świetle encykliki "Dives in misericordia" Jana Pawła II Józef Zabielski s. 113-129
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 109 Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 115-153
Biuletyn teologicznomoralny (95) Józef Zabielski s. 115-139
Biuletyn teologicznomoralny (100) Józef Zabielski s. 115-131
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Andrzej F. Dziuba Jerzy Szyran Józef Zabielski Ryszard Zych s. 115-151
Biuletyn teologicznomoralny Anna Domurat Ewa Gniady Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 115-146
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Aniela Dylus Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Józef Zabielski s. 117-131
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Andrzej F. Dziuba Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 119-146
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Jacek Jan Pawłowicz Magdalena Szyszkiewicz Józef Zabielski s. 121-156
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Jacek Jan Pawłowicz Zbigniew Snarski Józef Zabielski s. 123-145
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 107 Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Paweł Warchoł Józef Zabielski s. 123-162
Biuletyn teologicznomoralny Teresa Maria Kępska Sebastian Sum Józef Zabielski s. 123-148
Biuletyn teologicznomoralny Robert Narojek Irena Ošmjanska Józef Zabielski s. 123-160
Biuletyn teologicznomoralny (94) Józef Zabielski s. 129-144
Biuletyn teologicznomoralny (101) Józef Zabielski s. 129-156
Biuletyn teologicznomoralny Mirosław Dziubeła Marzena Gardocka Artur Piekarski Józef Zabielski s. 129-161
Inspirująca rola katolików świeckich w budowaniu odpowiedzialnych struktur życia społecznego Józef Zabielski s. 131-143
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 108 Andrzej F. Dziuba Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 133-163
Biuletyn teologicznomoralny Natalia Gumeniuk Henadz Kryzheuski Jacek Pawłowicz Józef Zabielski s. 133-161
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Krzysztof Maj Łukasz Okruszko Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 135-170
Biuletyn teologicznomoralny Ventislav Nikolov Jerzy Szyran Kornelia Wróblewska Józef Zabielski s. 135-164
    Zacytuj
  • Udostępnij
Biuletyn teologicznomoralny Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski Anna Zygma s. 137-167
Biuletyn teologicznomoralny Sławomir Mazur Tadeusz Reroń Józef Zabielski s. 139-165
Normatywny charakter współczesnej niewiary Józef Zabielski s. 139-156
Biuletyn teologicznomoralny (96) Anna Abram Krzysztof Maj Józef Zabielski s. 141-161
Biuletyn teologicznomoralny Paulina Aleksandra Grubek Irēna Ošmjanska Józef Zabielski s. 145-174
"Dialogi o Bożym Miłosierdziu", E. Ozorowski, Białystok 2003 : [recenzja] Józef Zabielski Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 146-150
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 110 Jacek Jan Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 147-179
"Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne", A. Skreczko, Białystok 2002 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Sakrament pokuty i pojednania w przygotowaniu chrześcijanina do Jubileuszu Roku 2000 Józef Zabielski s. 151-171
Biuletyn teologicznomoralny (98) Józef Zabielski s. 151-166
Biuletyn teologicznomoralny (99) Józef Zabielski s. 151-171
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Murziński Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 151-174
Biuletyn teologicznomoralny (97) Józef Zabielski s. 153-167
Biuletyn teologicznomoralny Beata Kaszuba Jacek Pawłowicz Józef Zabielski s. 155-173
Dobra materialne w służbie dóbr duchowych Józef Zabielski s. 161-181
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 106 Andrzej F. Dziuba Iwona Krzykała Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 163-213
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Natalia Gumeniuk Bella Tateshvili Józef Zabielski s. 165-190
"Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość jako wyznaczniki chrześcijańskiej moralności : studium tomistyczno-aksjologiczne", Józef Zabielski, Warszawa 2015 : [recenzja] Tadeusz Reroń Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Was wollen wir können? Ethik im Zeitalter der Bioethik", Dietmar Mieth, Freiburg 2002 : [recenzja] Józef Zabielski Dietmar Mieth (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Rodzina Bogiem silna", A. Skreczko, Białystok 2004 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Die Würde des Lebens, Fragen medizinischer Ethik", Hans Rotter, Innsbruck-Wien 1987 : [recenzja] Józef Zabielski Hans Rotter (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Chrześcijanin wobec pauperyzacji społeczeństwa Józef Zabielski s. 195-207
"Neues Lexikon der christlichen Moral", Hans Rotter, Günter Virt, Innsbruck-Wien 1990 : [recenzja] Günter Virt Józef Zabielski Hans Rotter (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Wydobywanie dobra : teologia chrześcijańskiego miłosierdzia", Józef Zabielski, Białystok 2006 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
Kościół jako podmiot chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II Józef Zabielski s. 199-208
"Bieda jako wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania Jana Pawła II", J. Piwowarczyk, Kraków 2007 : [recenzja] Józef Zabielski Jan Piwowarczyk (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Herausfonderung Schwangerschaftsabbruch : Fakten - Argumente - Orientierungen", J. Reiter, R. Keller (red.), Freiburg im Breisgau 1992 : [recenzja] Józef Zabielski R. Keller (aut. dzieła rec.) J. Reiter (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego", Józef Zabielski, Białystok 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"W tym, który umacnia : księga pamiątkowa ku czci J.E. Ks. Bp. Prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku", red. Józef Zabielski, Białystok 2004 : [recenzja] Dominika Żukowska Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 218-221
Biomedyczne problemy początków życia Józef Zabielski s. 220-224
"Kirche und Politik : Die politische Dimension des Laienapostolats im Licht der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils", Sylwester Matusiak, München 2005 : [recenzja] Józef Zabielski Sylwester Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 224-230
"Grzechy cudze", Andrzej Zwoliński, Kraków 2009 : [recenzja] Józef Zabielski Andrzej Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"New Age czyli współczesna Wieża Babel", Paweł Murziński, Białystok 2010 : [recenzja] Józef Zabielski Paweł Murziński (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Współczesny indyferentyzm religijny : studium teologiczno-moralne", Józef Zabielski, Białystok 1999 : [recenzja] Alojzy Marcol Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 255-261
Umiłowanie ziemi ojczystej jako wyraz miłości ojczyzny w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Józef Zabielski s. 263-278
    Zacytuj
  • Udostępnij
"La famiglia polacca e l'emigrazione", Adam Skreczko, Roma 1993 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 271-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego", Józef Zabielski, Białystok 2010 : [recenzja] Adam Skreczko Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Aktuelle Probleme der Moraltheologie", Andreas Laun, Wien 1991 : [recenzja] Józef Zabielski Andreas Laun (aut. dzieła rec.) s. 280-282
Rodzina jako środowisko rozwoju religijno-moralnego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Józef Zabielski s. 283-294
Od wydawcy : Katedra Teologii Katolickiej w Białymstoku i jej Biuletyn Józef Zabielski s. 309-310
"Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia", Józef Zabielski, Białystok 2006 : [recenzja] Adam Skreczko Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 309-313
"Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia", J. Zabielski, Białystok 2006 : [recenzja] Edmund Robek Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 319-323
"Kardynał Stefan Wyszyński", Andrzej F. Dziuba, Kraków 2010 : [recenzja] Józef Zabielski Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 330-332
„Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły”, Jacek Gniadek, Warszawa 2011 : [recenzja] Józef Zabielski Jacek Gniadek (aut. dzieła rec.) s. 339-345
Naśladowanie Jezusa jako idea rozwoju moralno-duchowego Józef Zabielski s. 347-350
Społeczno-moralne zagrożenia narodu polskiego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Józef Zabielski s. 349-363
Uświęcający charakter nawrócenia i pokuty w świetle nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego Józef Zabielski s. 351-363
"Anruf un Antwort. Handbuch der katholischen Moraltheologie", Bd. 1 : "Allgemeine Moraltheologie : der Christ gerufen zum Leben", Bd. 2 : "Spezielle Moraltheologie : der Christ vor Gott", Bd. 3 : "Spezialle Moraltheologie : der Christ in der Gemeinschaft", P. Anselm Günthör, Vallendar-Schonstatt 1993 : [recenzja] Józef Zabielski P. Anselm Günthör (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza", Jan Kazimierz Nagórny, Lublin 1989 : [recenzja] Józef Zabielski Jan Kazimierz Nagórny (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Wie kann denn ein Mensch schuldig werden? Literarische und theologische Perspektiven von Schuld", U. Baumann, K. J. Kuschel, München 1990 : [recenzja] Józef Zabielski Urs Baumann (aut. dzieła rec.) Karl Josef Kuschel (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Możliwość uwzględzniania założeń systemowych etyki Dietricha von Hildebranda w teologii moralnej", Paweł Góralczyk, Poznań 1989 : [recenzja] Józef Zabielski Paweł Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 382-385
"Prawda ludzkiego losu", Józef Zabielski, Białystok 2000 : [recenzja] Radosław Kimsza Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 491-497