Znaleziono 75 artykułów

Adam Skreczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojcostwo jako zadanie Adam Skreczko s. 25-38
Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską Adam Skreczko s. 35-52
Rola Kościoła w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców Adam Skreczko s. 35-49
Rodzinne wychowanie nastolatka Adam Skreczko s. 39-54
Troska Kościoła katolickiego w Polsce o rodzinę po drugiej wojnie światowej Adam Skreczko s. 41-73
Teologia małżeństwa i rodziny w wielkiej nowennie tysiąclecia Adam Skreczko s. 45-58
Manipulacja słowem w problematyce rodzinnej Adam Skreczko s. 47-58
Współczesne wyzwania w wychowaniu do miłości małżeńskiej Adam Skreczko s. 49-67
Rozwój duszpasterstwa trzeźwościowego w Polsce w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia Adam Skreczko s. 55-76
Rodzina w nauczaniu ks. Michała Sopoćki Adam Skreczko s. 57-70
Rodzina miejscem wychowania według biskupów polskich okresu Wielkiej Nowenny Adam Skreczko s. 59-79
Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu ks. Michała Sopoćki Adam Skreczko s. 59-98
Józef i Maryja przyjmują Chrystusa w rodzinie : paradygmat dla współczesnej rodziny Adam Skreczko s. 78-93
Troska o rodzinę w okresie przygotowania do obchodów Milenium Chrztu Polski Adam Skreczko s. 79-93
Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży Adam Skreczko s. 85-103
Szkoła w służbie rodziny Adam Skreczko s. 95-104
Kapłan jako szafarz Miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki Adam Skreczko s. 110-119
Zadania rodziny jako Kościoła domowego Adam Skreczko s. 112-121
Rodzina miejscem kształtowania kultury chrześcijańskiej Adam Skreczko s. 113-123
Wychowanie w rodzinie jako problem pastoralny Adam Skreczko s. 114-140
Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę Adam Skreczko s. 118-128
Przygotowanie przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin w warunkach współczesnych Adam Skreczko s. 121-134
Znaczenie dwupodmiotowej relacji w wychowaniu dziecka Adam Skreczko s. 123-129
Józef i Maryja wzorem świętości małżeńskiej Adam Skreczko s. 125-138
Wybrane przejawy troski kościoła katolickiego o rodzinę w Polsce Adam Skreczko s. 129-148
Zrzeszenia eklezjalne jako pomoc życia wiarą Adam Skreczko s. 131-143
Rola świętowania w wychowaniu Adam Skreczko s. 133-146
IV Światowe Spotkanie Rodzin : "Rodzina chrześcijańska - dobra nowina na trzecie tysiąclecie", Manila (Filipiny), 22-26 stycznia 2003 roku Adam Skreczko s. 134-138
Odwiedziny duszpasterskie rodzin jako okazja do kształtowania kultury pedagogicznej rodziców Adam Skreczko s. 137-148
Wychowanie w rodzinie według Sługi Bożego ks. Michała Spoćki Adam Skreczko s. 143-159
Rodzicielstwo jako dar i zadanie na podstawie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny Tysiąclecia Adam Skreczko s. 145-183
Rodzina w komunii z Bogiem Adam Skreczko s. 149-161
"Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne", A. Skreczko, Białystok 2002 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Rozum i wiara, w przestrzeni wychowawczej : implikacje pedagogiczne encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" Adam Skreczko s. 153-164
Sprawozdanie z VII Kongresu Teologów Polskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 12-15.09.2004 Adam Skreczko s. 155-158
Maryjne aspekty wychowania w rodzinie Adam Skreczko s. 157-167
"Rodzina : dziecko : media", red. L. Dyczewski, Lubllin 2005 : [recenzja] Adam Skreczko L. Dyczewski (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych", Gerald O'Collins, Edward Farrugia, tł. Jan Ożóg, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Skreczko Edward Farrugia (aut. dzieła rec.) Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) Jan Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Rodzina Bogiem silna", A. Skreczko, Białystok 2004 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Przygotowanie kapłanów do pracy duszpasterskiej z małżeństwami i rodzinami w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966) Adam Skreczko s. 175-188
Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania prorodzinnego dziecka Adam Skreczko s. 175-182
Rodzina przekazicielem kultury chrześcijańskiej Adam Skreczko s. 179-194
"Uomo-donna : il <<caso serio>> dell'amore", Angelo Scola, Milano 2002 : [recenzja] Adam Skreczko Angelo Scola (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools' response to future challenges", Floriana 2004 : [recenzja] Adam Skreczko s. 184-186
Kreatywna współpraca katechety z rodzicami Adam Skreczko s. 185-196
Teologia pastoralna w Polsce : rozwój i stan aktualny Adam Skreczko s. 191-202
"Il mistero nuziale. 1. Uomo-Donna", Angelo Scola, Roma 1998 : [recenzja] Adam Skreczko Angelo Scola (aut. dzieła rec.) s. 198-200
Działalność naukowo-dydaktyczna ks. Ignacego Świrskiego w latach 1921-1946 Adam Skreczko s. 199-238
"Chrześcijaństwo a kultura", Andrzej F. Dziuba, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Skreczko Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Problematyka wychowania w okresie międzywojennym na podstawie artykułów w "Ruchu Charytatywnym" w latach 1931-39 Adam Skreczko s. 209-220
"Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle 'Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education'", Elżbieta Osewska, Tarnów 2008 : [recenzja] Adam Skreczko Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Il mistero nuziale", Angelo Scola, Roma 1998 : [recenzja] Adam Skreczko Angelo Scola (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966) : studium teologiczno-pastoralne", Adam Skreczko, Białystok 2002 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 232-238
Rola Kościoła w przeciwdziałaniu manipulacji w mediach Adam Skreczko s. 237-254
Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w organizację duszpasterstwa kobiet w Polsce Adam Skreczko s. 239-251
Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w organizację duszpasterstwa dzieci i młodzieży w Polsce Adam Skreczko s. 241-272
"Zagubione ojcostwo", P. J. Cordes, Pelplin 2005 : [recenzja] Adam Skreczko Paul Josef Cordes (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce", Adam Skreczko, Białystok 2011 : [recenzja] Bernadetta Puchalska-Dąbrowska Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 258-259
Emigracja polska lat osiemdziesiątych Adam Skreczko s. 259-270
Sprawiedliwość i cierpliwość w wychowaniu chrześcijańskim Adam Skreczko s. 259-271
Wychowanie chrześcijańskie wyzwaniem dla szkoły Adam Skreczko s. 259-274
"W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania", pod red. Józefa Stali, Elżbiety Osewskiej, Tarnów 2007 : [recenzja] Adam Skreczko Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"La famiglia polacca e l'emigrazione", Adam Skreczko, Roma 1993 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 271-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego", Józef Zabielski, Białystok 2010 : [recenzja] Adam Skreczko Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 276-278
Parafia jako środowisko wychowaczego wsparcia rodziny Adam Skreczko s. 277-289
"Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia", Józef Zabielski, Białystok 2006 : [recenzja] Adam Skreczko Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 309-313
"Leksykon teologii pastoralnej", pod red. R. Kamińskiego, W. Przygody, M. Fiałkowskiego, Lublin 2006 : [recenzja] Adam Skreczko Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny", A. Skreczko, B. Grużewski, Warszawa-Białystok-Wilno 2008 : [recenzja] Józef Stala Bogusław Grużewski (aut. dzieła rec.) Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796)", Andrzej Kakareko, Roma 1996 : [recenzja] Adam Skreczko Andrzej Kakareko (aut. dzieła rec.) s. 376-379
Sprawozdanie z sesji naukowych Mieczysław Ozorowski Adam Skreczko s. 376-378
"Pedagogia : educare oggi", Andrea Mercatali, Roma 1991 : [recenzja] Adam Skreczko Andrea Mercatali (aut. dzieła rec.) s. 387-388
Maryja a fundamentalny wymiar kobiecości według "Mulieris dignitatem" Adam Skreczko s. 407-410
"Duszpasterstwo rodzin. Refeksja naukowa i działalność pastoralna", red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013 : [recenzja] Adam Skreczko J. Goleń (aut. dzieła rec.) R. Kamiński (aut. dzieła rec.) G. Pyźlak (aut. dzieła rec.) s. 409-413
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce : studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas", Wiesław Przygoda, Lublin, 2012 : [recenzja] Adam Skreczko Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 413-416
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Pedagogika dla teologów", Eugeniusz Mitek, Opole 1986: [recenzja] Adam Skreczko Eugeniusz Mitek (aut. dzieła rec.) s. 417-420