Znaleziono 32 artykuły

Bronisław Mierzwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję? Bronisław Mierzwiński s. 7-16
Teologia pastoralna na ATK-UKSW Bronisław Mierzwiński s. 11-18
Sakrament małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II : analiza teologiczno-pastoralna katechez środowych Bronisław Mierzwiński s. 20-37
Parafia miejscem głoszenia ewangelii nadziei Bronisław Mierzwiński s. 47-60
Zakwestionowanie pojęcia Boga jako Ojca w XX wieku Bronisław Mierzwiński s. 71-86
Nowa teologia pracy jako zadanie Kościoła Bronisław Mierzwiński s. 71-88
Działalność duszpasterska : współpraca Kościoła i rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie Bronisław Mierzwiński s. 79-91
Problem ubóstwa i bezrobocia w świetle dokumentów i wypowiedzi bp. Jana Chrapa CSMA Bronisław Mierzwiński Leszek Wianowski s. 83-105
Zakwestionowanie pojęcia Boga jako ojca w XX wieku Bronisław Mierzwiński s. 83-97
Eucharystia jest życiem Bronisław Mierzwiński s. 97-107
Jan Paweł II wobec problemu bezrobocia Bronisław Mierzwiński s. 99-108
Specyfika woli ojcowskiej w wychowaniu seksualnym Bronisław Mierzwiński s. 101-111
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 113-125
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Marian Graczyk Bronisław Mierzwiński Stanisław Urbański s. 115-131
Biuletyn katechetyczny Zygmunt Kacprzak Władysław Kubik Bronisław Mierzwiński s. 121-136
Wychowanie rodzinne w aspekcie pastoralnym Bronisław Mierzwiński s. 123-138
"Leksykon teologii pastoralnej", red. Ryszard Kamiński, Lublin 2006 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Wybitny Pastoralista, nieoceniony Przyjaciel. Jubileusz ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego, KUL Bronisław Mierzwiński s. 171-172
"Promocja osoby w rodzinie", Wojciech Bołoz, Warszawa 1998 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Mężczyzna - mąż - ojciec", Bronisław Mierzwiński : [recenzja] Maria Ryś Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Dcouvrons amour", Denis Sonet, Limoges 1994 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Denis Sonet (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Głos w dyskusji na konferencji naukowej "Familiologia w systemie nauk" Bronisław Mierzwiński s. 187-188
Nurt prymasowski w funkcji pasterskiej polskiego Kościoła na przełomie XX i XXI wieku Bronisław Mierzwiński s. 189-204
Kościół wobec zjawiska bezrobocia : dom bezrobotnych w Tuluzie jako przykład integracji społecznej Bronisław Mierzwiński s. 193-202
Niektóre formy duszpasterstwa rodzin we współczesnej Francji Bronisław Mierzwiński s. 221-229
"Oblicze współczesnej rodziny polskiej", pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej, Kraków 2003 : [recenzja] Józef Stala Ewa Dybowska (aut. dzieła rec.) Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966) : studium teologiczno-pastoralne", Adam Skreczko, Białystok 2002 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 232-238
Rodzina, więź i norma : Międzynarodowe Sympozjum, Lyon, 10-11 maja 1996 roku Bronisław Mierzwiński s. 273-276
Spojrzenie teologa-pastoralisty na dzieło Prymasa Tysiąclecia Bronisław Mierzwiński s. 335-339
"Mężczyzna, mąż, ojciec", Bronisław Mierzwiński, Otwock 1996 : [recenzja] Władysław Majkowski Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży", Jan Przybyłowski, Lublin 2001 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Jan Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 452-454
"Kościół wobec problemu bezrobocia", Bronisław Mierzwiński, Ząbki 2004 : [recenzja] Jarosław Koral Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 595-598