Znaleziono 23 artykuły

Marian Graczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. profesor Stanisław Olejnik jako teolog : z refleksji nad życiem i dziełem Marian Graczyk s. 7-19
Solidarność jako droga do rozwiązywania problemu bezrobocia w ujęciu Jana Pawła II Marian Graczyk s. 35-42
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Mariusz Gorzka Marian Graczyk Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Jan Łach s. 77-90
Biuletyn teologicznomoralny Marian Graczyk I. Kałucki Jerzy Koperek Zbigniew Teinert Józef Zabielski s. 97-112
Sprawiedliwość społeczna a rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa Marian Graczyk s. 99-115
Scalanie wiary i praktyki w nauce społecznej Kościoła w świetle encyklik "Populorum Progressio" i "Sollicitudo Rei Socialis" Marian Graczyk s. 107-117
Materia a życie chrześcijańskie Marian Graczyk s. 114-126
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Marian Graczyk Bronisław Mierzwiński Stanisław Urbański s. 115-131
Biuletyn teologicznomoralny (92) Marian Graczyk s. 129-147
Biuletyn teologicznomoralny (93) Marian Graczyk s. 169-189
Jana Pawła II idea "pracy nad pracą" Marian Graczyk s. 169-188
Elementy religijne etyki Gandhiego Marian Graczyk s. 187-197
Miłość miłosierna zasadą życia chrześcijańskiego Marian Graczyk s. 189-196
Ku rozumieniu globalizacji : jej podstawy i cele Marian Graczyk s. 204-214
"Francuska teologia rzeczywistości ziemskich : próba retrospekcji i interpretacji", Marian Graczyk, Warszawa 1992 : [recenzja] Alojzy Marcol Marian Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 205-214
"Odpowiedzialność za życie : próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności", Stanisław Warzeszak, Warszawa 2003 : [recenzja] Marian Graczyk Stanisław Warzeszak (aut. dzieła rec.) s. 208-212
Wartość materii w świetle współczesnej myśli teologicznej : (refleksje nad studium M. D. Chenu) Marian Graczyk s. 227-237
"Doświadczenie wychowawcze św .Jana Bosko w służbie ewanelizacji", S. Buksa, Warszawa 2009 : [recenzja] S. Buksa Marian Graczyk s. 238-246
"Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności", Stanisław Warzeszak, Warszawa 2003 : [recenzja] Marian Graczyk Stanisław Warzeszak (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Przyjąć życie : bioetyka w obronie człowieka", Stanisław Warzeszak, Niepokalanów 2008 : [recenzja] Marian Graczyk Stanisław Warzeszak (aut. dzieła rec.) s. 256-258
Odnowa oblicza ziemi w duchu miłości Marian Graczyk s. 257-268
Kronika ATK : II semestr 1974 Marian Graczyk s. 281-300
Kronika Wydziału Teologicznego ATK Marian Graczyk Andrzej Suski s. 297-316