Znaleziono 28 artykułów

Jerzy Koperek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę społeczną Adam Koperek Jerzy Koperek s. 9-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poszanowanie prawa do własności prywatnej w kontekście zasady uniwersalnego przeznaczenia dóbr Jerzy Koperek s. 41-48
Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w kontekście uczestnictwa w procesie światowej globalizacji Jerzy Koperek Adam Kopererk s. 65-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Normy moralne w proesie przemian społecznych Jerzy Koperek s. 89-105
Biuletyn teologicznomoralny Marian Graczyk I. Kałucki Jerzy Koperek Zbigniew Teinert Józef Zabielski s. 97-112
Bonum commune narodu i państwa w koncepcji kardynała Stefana Wyszyńskiego Jerzy Koperek s. 99-110
Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim Adam Koperek Jerzy Koperek s. 127-142
Poszanowanie praw człowieka we współczesnym społeczeństwie demokratycznym Adam Koperek Jerzy Koperek s. 131-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Katolicka nauka społeczna wobec współczesnych przemian społecznych Jerzy Koperek s. 141-154
Normy moralne w warunkach przemian społecznych Jerzy Koperek s. 149-164
Etos społeczeństwa demokratycznego Jerzy Koperek s. 151-180
Poszanowanie prawa do własności prywatnej warunkiem demokratyzacji życia społecznego Jerzy Koperek s. 159-172
Pojęcie ładu społecznego w państwie prawa Jerzy Koperek s. 161-176
Katolicka Nauka Społeczna wobec "trzeciej drogi społecznej" Jerzy Koperek s. 163-178
Spór o państwo w świetle współczesnych doktryn politycznych Jerzy Koperek s. 165-180
Demokratyczne państwo prawne w świetle dialogu personalistyczno-liberalnego Jerzy Koperek s. 173-188
Analiza treści kerygmatu "Drugiego listu Klemensa Rzymskiego" i "Homilii paschalnej" Melitona z Sardes Jerzy Koperek s. 177-186
Naród i państwo w myśli społecznej kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II Jerzy Koperek s. 183-197
Demokracja chrześcijańska wobec demokracji liberalnej Jerzy Koperek s. 185-195
Współczesny system demokracji amerykańskiej w świetle nauki społecznej Kościoła Jerzy Koperek s. 201-212
Nowe demokracje a kulturowa jedność Europy Jerzy Koperek s. 213-237
Współczesne próby rozwiązania kwestii społecznej w demokracji amerykańskiej Adam Koperek Jerzy Koperek s. 217-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawa człowieka w polityce międzynarodowej Jerzy Koperek s. 219-233
Samorząd terytorialny istotnym elementem demokratyzacji życia społecznego w okresie polskich przemian ustrojowych Jerzy Koperek s. 233-245
"Problematyka praw człowieka : studium z nauki społecznej Kościoła", Henryk Skorowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Koperek Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 238-243
Nowe demokracje a kulturowa jedność Europy Jerzy Koperek s. 257-272
Demokracja amerykańska w ujęciu J. F. Kennedy'ego, J. Rawlsa i G. C. Lodge'a Adam Koperek Jerzy Koperek s. 281-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konferencja międzynarodowa "Polityka rodzinna w Unii Europejskiej" : (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublin, 23 maja 2011 r.) Jerzy Koperek Włodzimierz Wieczorek s. 411-414