Znaleziono 114 artykuły

Jan Pryszmont

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Prof. Dr Walenty Urmanowicz (1898-1969) Jan Pryszmont s. 3-9
Wokół nowszych ujęć problematyki teologicznomoralnej Jan Pryszmont s. 5-19
Z historii teologii moralnej w ostatnich wiekach : w kierunku odnowy Jan Pryszmont s. 7-51
Sylwetka naukowa ks. prof. dra hab. Stanisława Olejnika Jan Pryszmont s. 9-15
Wokół zagadnienia chrystocentryzmu w teologii moralnej Jan Pryszmont s. 13-31
Nawrócenie jako odpowiedź człowieka na zbawcze dzieło Chrystusa : refleksje z okazji Roku Jubileuszowego Jan Pryszmont s. 17-28
Odnowa teologii moralnej : próba sprawozdania Franz Furger Jan Pryszmont (tłum.) s. 29-36
Prawosławna teologia moralna : próba określenia specyfiki Jan Pryszmont s. 35-51
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Andrzej Świątczak s. 63-79
Biuletyn teologicznomoralny Franciszek Greniuk Stefan Kornas Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski s. 65-78
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jan Kowalski Alojzy Marcol Piotr Pierończyk Jan Pryszmont Zbigniew Teinert s. 67-87
Podstawowe założenia doktryny moralnej Wł. Sołowjewa Jan Pryszmont s. 69-86
"Metanoia" a ewangelizacja Jan Pryszmont s. 69-80
Biuletyn teologicznomoralny Edward Kaczyński Antoni Młotek Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Stanisław Urbański s. 71-100
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Stefan Kornas Ryszard Otowicz Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert s. 71-89
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 73-89
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 73-92
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 73-88
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 75-92
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Edward Kaczyński Alojzy Marcol Giuseppe Mattai Jan Pryszmont Zbigniew Teinert s. 75-92
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 75-94
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Henryk Skorowski Zbigniew Teinert Jan Łach s. 75-91
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jacek Bereziński Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski Jan Telus s. 77-93
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 77-94
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Mariusz Gorzka Marian Graczyk Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Jan Łach s. 77-90
Biuletyn teologicznomoralny Alojzy Marcol Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert s. 77-93
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 77-92
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 77-95
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 79-96
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Edward Kaczyński Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert Jan Wichrowicz s. 79-97
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 81-98
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 83-97
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 83-105
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 83-102
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Marian Biskup Andrzej F. Dziuba Antoni Młotek Jan Pryszmont s. 83-98
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 85-100
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jacek Bereziński Andrzej F. Dziuba Antoni Młotek Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski s. 85-100
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Ludwik A. Nowicki Stanisław Olejnik Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski s. 85-99
Przemiana w człowieka duchowego : specyficzne wartości bizantyńsko-słowiańskiej duchowości i myśli moralnej Jan Pryszmont s. 85-104
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 87-103
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Wojciech Bołoz Jan Kowalski Alojzy Marcol Antoni Młotek Jan Pryszmont Andrzej Świątczak s. 89-105
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Jan Wichrowicz s. 89-105
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Ireneusz Werbiński s. 91-107
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Stanisław Urbański s. 91-105
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 93-109
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 93-115
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 93-107
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 95-115
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Edward Kaczyński Alojzy Marcol Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert s. 95-111
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 97-120
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 97-126
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 97-115
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jacek Bereziński Edward Kaczyński Jan Pryszmont Zbigniew Teinert s. 97-112
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 99-114
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 99-115
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 101-119
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 103-117
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 103-127
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 103-124
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 103-120
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 103-120
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 105-134
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 105-130
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert Jan Wichrowicz s. 105-125
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 105-122
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 107-122
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 109-122
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 109-141
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 109-124
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 111-125
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 111-125
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 113-135
Pokuta chrześcijańska według Konstytucji "Paenitemini" Jan Pryszmont s. 113-123
Bp Teofan Pustelnik : moralista prawosławny (1815-1894) Jan Pryszmont s. 113-135
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 115-132
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 117-140
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 119-136
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 121-136
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 121-138
Patrystyczna myśl moralna Jan Pryszmont s. 121-155
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 121-141
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 127-142
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 129-149
Zur sozialethischen Problematik in der Orthodoxie Jan Pryszmont s. 129-139
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 135-153
Podstawowe założenia doktryny moralnej bp. Teofana Pustelnika Jan Pryszmont s. 139-163
Ks. prof. J. Pryszmonta ekumeniczne "pomosty" Tadeusz Sikorski Jan Pryszmont (aut. dzieła rec.) s. 147-151
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 153-175
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 153-175
Z problematyki społecznej w prawosławiu Jan Pryszmont s. 153-165
Wyodrębnienie się teologii moralnej i jej dzieje do XVIII w. Jan Pryszmont s. 161-199
Ks. prof. dr Walenty Urmanowicz (1898-1969) Jan Pryszmont s. 163-165
"Kak molilis' driewnije wizantijcy. Sutocznyj krug Bogosłużenija po driewnim spiskam Wizantijskogo Ewchologija", Michaił Arranc, Leningrad 1979 : [recenzja] Jan Pryszmont Michaił Arranc (aut. dzieła rec.) s. 180-181
Poznanie chrześcijańskiego Wschodu Jan Pryszmont s. 183-188
Ku zbliżeniu z prawosławiem Jan Pryszmont s. 187-191
"La doctrine spirituelle de Théophane le Reclus : la Coeur et l'Esprit", Thomas Spidlik, Roma 1965 : [recenzja] Jan Pryszmont Thomas Spidlik (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Initiation à théologie byzantine : l'histoire et la doctrine", Jean Meyendorff, przeł. z ang. Anne Sanglade, przy współpracy Constantina Andronikofa, Paris 1975 : [recenzja] Jan Pryszmont Constantin Andronikof (aut. dzieła rec.) Jean Meyendorff (aut. dzieła rec.) Anne Sanglade (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Orthodoxie. Was ist das?", Anastasios Kallis, Mainz 1979 : [recenzja] Jan Pryszmont Anastasios Kallis (aut. dzieła rec.) s. 201
O rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej Jan Pryszmont s. 201-205
"Paustinia ou désert au coeur des villes", Catherine de Hueck Doherty, przeł. Jean Prignaud, Paris 1976 : [recenzja] Jan Pryszmont Catherine de Hueck Doherty (aut. dzieła rec.) Jean Prignaud (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Don Bosco : ein zeitloser Heiliger", Walter Nigg, München 1977 : [recenzja] Jan Pryszmont Walter Nigg (aut. dzieła rec.) s. 205-206
Bischof Feofan der Klauser : ein russisch-orthodoxen Moraltheeologie (1815-1894) : Leben und Schaffen Jan Pryszmont s. 211-229
"Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego. Studium teologicznomoralne w świetle transcendentalnej antropologii K. Rahnera", Zbigniew Sareło, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Pryszmont Zbigniew Sareło (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Problèmes de l'Ěconomie ecclésiastique", Jérome Kotsonis, przeł. Pierre Dumont, Gembloux 1971 : [recenzja] Jan Pryszmont Pierre Dumont (aut. dzieła rec.) Jérome Kotsonis (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Die Katechismen der russisch-orthodoxen Kirche : Entstehungsgeschichte und Lehrgehalt", Peter Hauptmann, Göttingen 1971 : [recenzja] Jan Pryszmont Peter Hauptmann (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Wegzeichen : Festgabe zum 60. Geburtstag von Prof. Dr Hermenegild M. Biedermann OSA", wyd. Ernest Chr. Suttner i Coelestin Potock, Würzburg 1971 : [recenzja] Jan Pryszmont Coelestin Potock (aut. dzieła rec.) Ernest Chr. Suttner (aut. dzieła rec.) s. 235-236
Zagadnienie wstydu w etyce Wł. Sołowjewa Jan Pryszmont s. 243-263
Drugi Międzynarodowy Kongres Etyki Lekarskiej w Paryżu Jan Pryszmont s. 244-245
"Kirchliche Stellungnahmen zu politischen und sozialen Fragen : eine Untersuchung über ihre Möglichkeiten und Grenzen anhand von ausgewählten Beispielen", Werner Heierle, Bern-Frankfurt Jan Pryszmont Werner Heierle (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Mit Mönchen beten : Gebete, die auch uns zu Gott führen", wyd. Walter Nigg, München-Luzern 1976 : [recenzja] Jan Pryszmont Walter Nigg (aut. dzieła rec.) s. 255-256
Z dziejów myśli moralnej w średniowieczu Jan Pryszmont s. 267-299
"Historia teologii moralnej", Jan Pryszmont, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Pryszmont (aut. dzieła rec.) s. 281-286
Nowa encyklopedia kościelna Jan Pryszmont s. 311-318
Sesje kongresów filozoficznych półwyspu Indyjskiego Jan Pryszmont s. 335-339