Znaleziono 1 artykuł

Mariusz Gorzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Mariusz Gorzka Marian Graczyk Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Jan Łach s. 77-90