Znaleziono 35 artykułów

Jan Przybyłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mechanizm Kościoła : refleksja społeczno-pastoralna Jan Przybyłowski s. 7-14
Wprowadzenie Jan Przybyłowski s. 7-9
Program studiów doktoranckich w Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW Jan Przybyłowski s. 18-20
Przemiany społeczne a przemiany religijności w środowisku młodzieży polskiej Jan Przybyłowski s. 23-40
Wychowanie w rodzinie a dzieło ewangelizacji Jan Przybyłowski s. 30-40
Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim "Gravissimum educationis" : wskazówki pastoralne dla funkcji wychowawczej Kościoła Jan Przybyłowski s. 37-54
Realizacja powołania do świętości w życiu wiernych świeckich. Refleksja pastoralna Jan Przybyłowski s. 42-60
Nauczanie i władza w Kościele Jan Przybyłowski s. 57-68
Funkcja wychowawcza Kościoła w środowisku młodzieży Jan Przybyłowski s. 67-85
Funkcja wychowawcza Kościoła w kontekście nowej ewangelizacji Jan Przybyłowski s. 69-90
Wychowanie chrześcijańskie - pełny rozwój osoby ludzkiej Jan Przybyłowski s. 71-97
Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie : poszukiwanie pastoralnych symptomatów Jan Przybyłowski s. 90-113
"Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych", Wolfgang Brezinka, Kraków 2005 : [recenzja] Jan Przybyłowski Wolfgang Brezinka (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Mądrość, wolność i łaska w formacji wiernych świeckich Jan Przybyłowski s. 139-155
Duszpasterstwo młodzieży i nowa ewangelizacja Jan Przybyłowski s. 142-154
Duszpasterskie wyzwania "Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii" Jan Przybyłowski s. 145-162
Eklezjologia pastoralna. Inspiracje z nauczania Kościoła Jan Przybyłowski s. 154-166
Nowa ewangelizcja w duszpasterstwie młodzieży Jan Przybyłowski s. 158-167
Proces wychowawczy we wspólnocie kościelnej : droga wolności, wiary i miłości Jan Przybyłowski s. 161-175
Duszpasterstwo młodzieży w grupach Jan Przybyłowski s. 167-182
Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II Jan Przybyłowski s. 186-187
Organizm Kościoła Chrystusowego Jan Przybyłowski s. 194-206
Boska i ludzka tajemnica spowiedzi Jan Przybyłowski s. 201-215
Organizacja duszpasterstwa młodzieżowego w perspektywie nowej ewangelizacji Jan Przybyłowski s. 213-228
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne", Jan Przybyłowski, Lublin 2001 : [recenzja] Andrzej Blewiński Jan Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 226-229
Model dynamiczny Kościoła Jan Przybyłowski s. 231-246
Nowa ewangelizacja i duszpasterstwo na tle przemian w środowisku młodzieżowym Jan Przybyłowski s. 247-263
Formacja chrześcijańska młodzieży : rozważania pastoralne Jan Przybyłowski s. 251-263
Duszpasterstwo młodzieży: zwyczajne czy nadzwyczajne? Jan Przybyłowski s. 257-273
Omówienie prac habilitacyjnych członków TTN WSD we Włocławku Jan Przybyłowski s. 296-303
"Formacja duchowa teologów świeckich. Studium teologicznopastoralne", Józef Mikołajec, Opole 2010 : [recenzja] Józef Mikołajec Jan Przybyłowski s. 345-353
"Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła", Ryszard Hajduk, Olsztyn 2011 : [recenzja] Ryszard Hajduk Jan Przybyłowski s. 354-359
Pedagogia chrześcijańska młodzieży : rozważania pastoralne Jan Przybyłowski s. 359-372
Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce Jan Przybyłowski s. 423-437
"Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży", Jan Przybyłowski, Lublin 2001 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Jan Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 452-454