Znaleziono 2 artykuły

Wolfgang Brezinka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych", Wolfgang Brezinka, Kraków 2005 : [recenzja] Jan Przybyłowski Wolfgang Brezinka (aut. dzieła rec.) s. 121-124
"Pädagogik in Österreich. Die Geschichte des Faches an den Universität vom 18. bus zum Ende des 20. Jahrhunderts". Bd 1, "Einleitung: Schulwesen, Universitäten und Pädagogik im Habsburger Reich und in der Republik. Pädagogik an der Universität Wien", Wien 2000 ; Bd 2, "Pädagogik an den Universitäten Prag, Graz und Innsbruck", Wolfgang Brezinka, Wien 2003 : [recenzja] Władysława Szulakiewicz Wolfgang Brezinka (aut. dzieła rec.) s. 223-225