Znaleziono 10 artykułów

Władysława Szulakiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Za przykładem mistrza : Tadeusza Czeżowskiego (1889-1981) służba uniwersytetowi i nauce Władysława Szulakiewicz s. 109-127
"Erziehungswissenschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. Zur Entwicklung der sozialen und fachlichen Struktur der Disziplin von der Erstinstitutionalisierung bis zur Expansion", Bad Heilbrunn Władysława Szulakiewicz Klaus-Peter Horn (aut. dzieła rec.) s. 126-127
Ludwik Chmaj (1888-1959) : zarys biografii i twórczości pedagogicznej Władysława Szulakiewicz s. 161-182
Rodzina w życiu wybitnych uczonych : przykład Kazimierza Twardowskiego (1866–1938) Władysława Szulakiewicz s. 179-191
Profesor Karol Klemens Poznański – historyk oświaty i wychowania, pedagog: (W siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin) Władysława Szulakiewicz s. 191-196
"Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939. Studium historiograficzne", Władysława Szulakiewicz, Toruń 2000 : [recenzja] Kalina Bartnicka Władysława Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 215-221
"Pädagogik in Österreich. Die Geschichte des Faches an den Universität vom 18. bus zum Ende des 20. Jahrhunderts". Bd 1, "Einleitung: Schulwesen, Universitäten und Pädagogik im Habsburger Reich und in der Republik. Pädagogik an der Universität Wien", Wien 2000 ; Bd 2, "Pädagogik an den Universitäten Prag, Graz und Innsbruck", Wolfgang Brezinka, Wien 2003 : [recenzja] Władysława Szulakiewicz Wolfgang Brezinka (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia", pod red. J. Kamińskiej, Warszawa 2004 : [recenzja] Władysława Szulakiewicz J. Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 233-234
Idee pedeutologiczne w szkole lwowsko-warszawskiej Joanna Falkowska Władysława Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 299-308
"Historia oświaty i wychowania w Polsce, 1944-1956", Władysława Szulakiewicz, Kraków 2006 : [recenzja] Kalina Bartnicka Władysława Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 326-329