Znaleziono 34 artykuły

Józef Stala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie dziecka do wiary w rodzinie w perspektywie teologicznej Józef Stala s. 25-37
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wskazania odnośnie katechezy rodzinnej w dokumentach synodów Kościoła w Polsce po roku 1980 Józef Stala s. 49-64
Rodzina wspólnotą służebnej miłości w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych dla szkół ponadgimnazjalnych po II Soborze Watykańskim Elżbieta Osewska Józef Stala s. 93-103
Edukacja i rewalidacja dziecka niepełnosprawnego intelektualnie Józef Stala s. 117-126
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wybrane wymiary wychowania ludzkiego w rodzinie Józef Stala s. 122-133
"Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy", Franciszek Adamski, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Stala Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 155-157
'Umiejętność' działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych Józef Stala s. 161-170
Koordynacja katechezy rodzinnej z programami parafialnymi i szkolnymi Józef Stala s. 161-170
Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce Józef Stala s. 170-179
Implikacje historyczno-społeczne działalności duszpasterskiej i katechetycznej Kościoła w Polsce i Kościoła tarnowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej Józef Stala s. 199-209
"Parami do nieba. Małżeńska droga do świętości", Zbigniew Nosowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Józef Stala Zbigniew Nosowski (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Oblicze współczesnej rodziny polskiej", pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej, Kraków 2003 : [recenzja] Józef Stala Ewa Dybowska (aut. dzieła rec.) Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Sakrament małżeństwa drogą wzrostu Kościoła. Urzeczywistnianie się Kościoła w sakramencie małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1987", J. Szymczak, Łomianki 2001 : [recenzja] Józef Stala Jarosław Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Sprawozdanie z XI naukowej konferencji katechetycznej "Człowiek chory i umierający - możliwości i formy pomocy" : Tarnów-Jadowniki Mokre-Dąbrowa Tarnowska (14 maja 2014) Józef Stala s. 229-232
"Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej", J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2000 : [recenzja] Józef Stala Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Arcydzieła malarstwa w katechezie", Radosław Chałupniak, Opole 2013 : [recenzja] Józef Stala Radosław Chałupniak (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Metodyka katechetyczna ks. Walentego Gadowskiego", B. Połeć, Tarnów 2002 : [recenzja] Józef Stala Bogusław Połeć (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Propozycje kościoła tarnowskiego na rzecz zaangażowania rodziny w dzieło katechizacji przed II wojną światową Józef Stala s. 245-252
"Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II", pod red. Krzysztofa Gryza, Kraków 2004 : [recenzja] Józef Stala Krzysztof Gryz (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów", pod red. Andrzeja Offmańskiego, Szczecin 2006 : [recenzja] Józef Stala Andrzej Offmański (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania", pod red. Józefa Stali, Kielce 2005 : [recenzja] Elżbieta Osewska Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania", pod red. Józefa Stali, Elżbiety Osewskiej, Tarnów 2007 : [recenzja] Adam Skreczko Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Doświadczenia dziecka związane ze światem zewnętrznym wyrażone w modlitwie Elżbieta Osewska Józef Stala s. 275-288
"Katecheza dorosłych”, red. K. Misiaszek, J. Stala, Tarnów 2009 : [recenzja] Elżbieta Osewska K. Misiaszek (aut. dzieła rec.) Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 285-289
„Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr”, red. M. Ozorowski, W. Nowacki, Łomża 2005 : [recenzja] Józef Stala W. Nowacki (aut. dzieła rec.) Mieczysław Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Miłosierdzie w duszpasterstwie i praktyce poradnianej", G. Janikula, Poznań 2010 : [recenzja] Józef Stala G. Janikula (aut. dzieła rec.) s. 293-294
Pogłębianie życia chrześcijańskiego nauczyciela religii i katechety : w kierunku formacji chrześcijańskiej Józef Stala s. 297-306
Wartościowa wiedza, umiejętności i postawy : refleksje o rozwoju i celach szkolnictwa wyższego Józef Stala s. 313-323
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby", Andrzej Ślusarz, Kraków 2003 : [recenzja] Józef Stala Andrzej Ślusarz (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. Studium teologicznopastoralne", Henryk Krzysteczko, Katowice 2000 : [recenzja] Józef Stala Henryk Krzysteczko (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny", A. Skreczko, B. Grużewski, Warszawa-Białystok-Wilno 2008 : [recenzja] Józef Stala Bogusław Grużewski (aut. dzieła rec.) Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 332-334
„Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Władysławowi Szewczykowi”, red. M. Drożdż, Tarnów 2006 : [recenzja] Józef Stala M. Drożdż (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie : perspektywa pedagogiczna", Janusz Mastalski, Kraków 2006 : [recenzja] Józef Stala Janusz Mastalski (aut. dzieła rec.) s. 504-507
"Wartość czystości seksualnej : analiza etyczno-pedagogiczna", Agnieszka Regulska, Tychy 2007 : [recenzja] Józef Stala Agnieszka Regulska (aut. dzieła rec.) s. 508-511