Znaleziono 6 artykułów

Franciszek Adamski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany w życiu rodzinnym i kulturalnym robotników pod wpływem skróconego czasu pracy Franciszek Adamski s. 61-82
"Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy", Franciszek Adamski, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Stala Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy", Franciszek Adamski, Kraków 2002 : [recenzja] Władysław Majkowski Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Człowiek - wychowanie - kultura", red. F. Adamski, Kraków 1993 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów", pod red. F. Adamskiego, Kraków 2005 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy", Franciszek Adamski, Kraków 2002 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 558-561