Znaleziono 48 artykułów

Andrzej Franciszek Dziuba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłan w służbie partykularnego i powszechnego Kościoła Andrzej Franciszek Dziuba s. 3-23
Chrzest – fundament sakramentu pojednania w przepowiadaniu papieża Jana Pawła II Andrzej Franciszek Dziuba s. 7-28
Duchowość eucharystyczna Andrzej Franciszek Dziuba s. 9-22
Relacje dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Zakonem Maltańskim Andrzej Franciszek Dziuba s. 13-26
Jezus Chrystus - eschatologiczny dar pełni czasu Andrzej Franciszek Dziuba s. 23-46
Paradygmaty wartości chrześcijańskich Andrzej Franciszek Dziuba s. 33-49
Jezus Chrystus eschatologiczny dar pełni czasu Andrzej Franciszek Dziuba s. 35-51
Starsi kapłani we wspólnocie Kościoła diecezjalnego Andrzej Franciszek Dziuba s. 42-58
Zakon Maltański Andrzej Franciszek Dziuba s. 57-76
Dynamika miłosierdzia w orędziu nagrody i kary Andrzej Franciszek Dziuba s. 71-97
La vocación cristana y el acto moral de la persona Andrzej Franciszek Dziuba s. 87-98
Homoseksualizm i prawda Ewangelii Andrzej Franciszek Dziuba s. 135-156
The Social Message of Cardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland Andrzej Franciszek Dziuba s. 137-145
"Mikołaj z Mościsk, teolog moralista XVII wieku", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1985 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Jan Azor teolog-moralista", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Biuletyn polonijny. Cz. 57 Andrzej Franciszek Dziuba Wojciech Necel Hanna Zyskowska s. 187-221
"Orędzie moralne Jezusa Chrystusa", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1996 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Wybrane zagadnienia z historii i duchowości paulinów", Stanisław Józef Płatek, Częstochowa 2009 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Stanisław Józef Płatek (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła", Czesław Parzyszek, Ząbki 2007 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Kościołowi w Polsce powiedz... Refleksja teologicznopastoralna", Edmund Robek, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Edmund Robek (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"The origins of Wisdom Chivalry", O. B. Duane, London 1997 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba O. B. Duane (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Chrześcijaństwo a kultura", Andrzej F. Dziuba, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Skreczko Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Saint Raphael Kalinowski: an introduction to his life and spirituality", Szczepan T. Praskiewicz, Washington D.C. 1998 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Szczepan T. Praskiewicz (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Sakrament pokuty i pojednania", Marian Pastuszko, Kielce 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Cywilizacja miłości w koncepcji Ojca Świętego Jana Pawła II", Andrzej Franciszek Dziuba, London 2005 : [recenzja] Regis Norbert Barwig Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Historia kościoła katolickiego na Śląsku : tablice chronologiczne", tom 5 : Józef Mandziuk, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Jezus nam przebacza : przygotowanie do sakramentu pojednania", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2009 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Dzieła zebrane", T. 3, Stefan Wyszyński, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Stefan Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : moralne aspekty opieki paliatywnej", Antoni Bartoszek, Katowice 2000 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Antoni Bartoszek (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Dialog w cieniu Auschwitz", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"La Compagnia di Gesu nel'Impero Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia", Marek Inglot, Roma 1997 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Marek Inglot (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II : zarys problematyki", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2006 : [recenzja] Tadeusz Reroń Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Studi in onore di Jan Władysław Woś per il suo 60 compleanno", a cura di Paolo Bellini, Trento 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Paolo Bellini (aut. dzieła rec.) s. 272-275
Szkic biograficzny i bibliografia prac ks. arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski Andrzej Franciszek Dziuba s. 285-297
"Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Zarys problematyki", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2004 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 285-289
    Zacytuj
  • Udostępnij
“Empire: the rise and demise of the British World order and the lessons for global power. Basic Books”, Niall Ferguson, New York 2003 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Niall Ferguson (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Famiglia e questioni etiche", Bologna 2004 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba s. 286-290
"Konkwistador : Herman Cortem, Montezuma i ostatnie dni Azteków", Buddy Levy, przeł. Grzegorz Sabuda, Poznań 2010 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Buddy Levy (aut. dzieła rec.) Grzegorz Sabuda (aut. dzieła rec.) s. 287-291
“Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order”, Robert Kagan, New York 2003 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Robert Kagan (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Familia, vida y evangelizacion", Alfonso Lopez Trujillo, Estella 2000 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Alfonso Lopez Trujillo (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Zamki joannitów w Polsce", Dariusz Hein, Poznań 2009 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Dariusz Hein (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Podbój imperiów Inków i Azteków", Andrzej Tarczyński, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Andrzej Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"The Polish Cultural and Scientific Heritage at the dawn of the Third Millennium", pod red. E. Szczepanika, London 2003 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Edward Szczepanik (aut. dzieła rec.) s. 294-298
„Cywilizacja miłości w koncepcji Ojca Świętego Jana Pawła II”, Andrzej Franciszek Dziuba, Londyn 2005 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 294-297
"Kardynał Stefan Wyszyński", Andrzej Franciszek Dziuba, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 314-318
"Historia kaznodziejstwa", Kazimierz Panuś, Kraków 2007 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego", Urszula Michalak, Łódź 2006 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Urszula Michalak (aut. dzieła rec.) s. 324-326
"Małżeństwo w konkordacie", Witold Adamczewski, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Witold Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 413-417