Znaleziono 13 artykułów

Czesław S. Bartnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys teologii współczesnej Czesław S. Bartnik s. 7-22
Od teologii reistycznej do personalistycznej Czesław S. Bartnik s. 17-27
Judas l'Iscariote, histoire et théologie Czesław S. Bartnik s. 57-69
Misterium ludzkiego "ja" Czesław S. Bartnik s. 105-110
Prorok życia Czesław S. Bartnik s. 173-184
"Teilhardowskie rozumienie grzechu", Józef Kulisz, Warszawa 1986 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Jesus Christus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg", Krzysztof Góźdź, Regensburg 1988 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Krzysztof Góźdź (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Wola życia. Myśl Pierrea Teilharda de Chardin", Konrad Waloszczyk, Warszawa [1986] : [recenzja] Czesław S. Bartnik Konrad Waloszczyk (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Mikołaj z Mościsk, teolog moralista XVII wieku", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1985 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Elementy metodologii prahistorii w historiozofii P. Teilharda de Chardin", Danuta Minta-Tworzowska, Poznań 1986 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Danuta Minta-Tworzowska (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Funkcja kerygmatyczna Kościoła w świetle Vaticanum II. Istota i zadania", z. I-II, Antoni Lewek, Warszawa 1984 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Antoni Lewek (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Filozofia cywilizacji", t. I: "Cywilizacja diatymiczna czyli Świat jako strach i łup", Józef Bańka, Katowice 1986 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Znaczenie koncepcji "loci theologici" dziś Czesław S. Bartnik s. 295-298