Znaleziono 12 artykułów

Krzysztof Góźdź

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monizm czy dualizm antropologiczny? Krzysztof Góźdź s. 45-62
Teologiczne rozumienie historii u Wolfharta Pannenberga Krzysztof Góźdź s. 69-82
Gegenwärtigkeit der Eschatologie im Christusereignis Krzysztof Góźdź s. 71-89
Miłosierdzie Boże nad światem : uniwersalizm miłosierdzia Krzysztof Góźdź s. 93-108
Uniwersalizm zbawczy Jezusa Chrystusa Krzysztof Góźdź s. 117-133
Das theologische Verständnis der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg Krzysztof Góźdź s. 163-177
"Jesus Christus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg", Krzysztof Góźdź, Regensburg 1988 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Krzysztof Góźdź (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Über Schau und Gegenwart dese unsichtbaren Gottes : Texte mit Einführung und Übersetzung”, Augustinus, Erich Naab, Stuttgart-Bad Cannstatt 1998 : [recenzja] Krzysztof Góźdź Erich Naab (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Tajemnica Boga i człowieka według Karla Rahnera", Krzysztof Góźdź, Lublin 2004 : [recenzja] Józef Kulisz Krzysztof Góźdź (aut. dzieła rec.) s. 216-218
Mysterium Incarnationis ex Maria Virgine Krzysztof Góźdź Wacław Siwak (aut. dzieła rec.) s. 341-346
„Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna” Krzysztof Góźdź Lublin 1996 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Krzysztof Góźdż (aut. dzieła rec.) s. 351-353
Personalizm systemowy ks. Czesława Stanisława Bartnika Krzysztof Góźdź s. 403-414