Znaleziono 28 artykułów

Jerzy Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłosierdzie jako przymiot Boga Jerzy Lewandowski s. 13-22
Wskazania Prymasa Tysiąclecia dla narodu polskiego Jerzy Lewandowski s. 21-34
Encyklika "Veritatis splendor" Jana Pawła II Jerzy Lewandowski s. 21-28
Nadzieja - wartość poszukiwana Jerzy Lewandowski s. 32-48
Osoba Jezusa Chrystusa w Koranie Jerzy Lewandowski s. 39-58
W kierunku egzystencji człowieka Jerzy Lewandowski s. 49-56
Człowiek w swej egzystencji w ujęciu prymasa Stefana Wyszyńskiego i prymasa Józefa Glempa Jerzy Lewandowski s. 53-60
Nadzieja a Eucharystia Jerzy Lewandowski s. 61-76
Teologia rzeczywistości ziemskich Jerzy Lewandowski s. 71-84
"Bądźcie spokojni o losy Akademii Teologii Katolickiej" : Kardynał Stefan Wyszyński a nasza alma mater Hubert J. Kaczmarski Jerzy Lewandowski s. 79-88
Holy Spirit as the Communio and the Gift in Formulation of Joseph Ratzinger : Notes About the Spiritual Theology of Saint Augustine of Hippo Jerzy Lewandowski s. 99-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
Instytut Teologii Systematycznej Jarosław Babiński Jerzy Lewandowski s. 153-162
"W nadziei jesteśmy odkupieni : komentarz do Encyklik Benedykta XVI 'Spe salvi'", Jerzy Lewandowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 154-155
Kościół w służbie narodu według Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jerzy Lewandowski s. 159-172
Teologia rzeczywistości ziemskich w kerygmacie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Jerzy Lewandowski s. 165-197
"U źródeł Bożej Miłości : życie i nauka Jezusa Chrystusa : materiały pomocnicze do nauki religii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej", Andrzej Dziuba, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Lewandowski Andrzej Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 179-184
Dwustronne dialogi ekumeniczne Jerzy Lewandowski s. 179-200
"Jan Azor teolog-moralista", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Teologia duchowości katolickiej", red. W. Słomka i in., Lublin 1993 : [recenzja] Jerzy Lewandowski W. Słomka s. 195-199
Religie niechrześcijańskie a Kościół Jerzy Lewandowski s. 209-221
Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi Jerzy Lewandowski s. 209-232
W tyglu miłości i męstwa Jerzy Lewandowski s. 225-233
"Prawo cywilne", Jerzy Lewandowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 260-263
"Matka Boża z Guadelupe", Andrzej F. Dziuba, Katowice 1995 : [recenzja] Jerzy Lewandowski Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Appointing Bishops in the First Centuries", Józef Grzywaczewski, Lublin 2013 : [recenzja] Jerzy Lewandowski Józef Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 324-326
"W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI 'Spe salvi'", Jerzy Lewandowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Franciszek Wieczyński Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 327-328
"Teologia moralności i prawa", Marian Biskup, Wrocław 1996 : [recenzja] Jerzy Lewandowski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 333-337
"Bóg i człowiek", Jerzy Lewandowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jacek Neumann Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 520-521