Znaleziono 14 artykułów

Kazimierz Panuś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie Towarzystwo Teologiczne z biegiem lat, z biegiem dni... Kazimierz Panuś s. 9-24
"Św. Patryk : pisma i najstarsze żywoty", wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk, przekł. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka, Kraków 2003 : [recenzja] Paweł Derecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) Anna Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Wielcy mówcy Kościoła w Polsce", Kazimierz Panuś, Kraków 2005 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 153-157
Słowo, jego tajemnica i sztuka przekazu Kazimierz Panuś s. 183-198
"Święty Patryk", Kazimierz Panuś, Kraków 2004 : [recenzja] Paweł Derecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 185
"Historia kaznodziejstwa", Kazimierz Panuś, Kraków 2007 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", cz. 1. "Kaznodziejstwo w Kościele Powszechnym", Kazmierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", część pierwsza, "Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym", Kazimierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 249-252
Jedno kazanie wawelskie i dwaj kapłani sybiracy: o. Wacław Nowakowski i ks. Teodor Rogoziński Kazimierz Panuś s. 267-276
"Sztuka głoszenia kazań", Kazimierz Panuś, Kraków 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Kontemplacja chrustusowych ran w pobożności i kaznodziejstwie chrześcijańskim Kazimierz Panuś s. 307-318
"Historia kaznodziejstwa", Kazimierz Panuś, Kraków 2007 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", cz. 1 : "Kaznodziejstwo w Kościele katolickim", Kazimierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 411-412
Kazania w kulturze polskiej : kazania maryjne Stanisław C. Napiórkowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 499-502