Znaleziono 8 artykułów

Paweł Derecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia Brittonum" 'Nenniusza'? : kilka słów o niewielkim dziełku budzącym wielkie kontrowersje Paweł Derecki s. 1-17
"Św. Patryk : pisma i najstarsze żywoty", wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk, przekł. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka, Kraków 2003 : [recenzja] Paweł Derecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) Anna Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Historia Britonum. The History of the Britons attributed to Nennius”, wyd. i tłum. Richard Rowley, Lampeter 2005 : [recenzja] Paweł Derecki Richard Rowley (aut. dzieła rec.) s. 134-137
Glidas: "The Ruin of Britain and other documents", Gildas, ed. and transl. by Michael Winterbottom, London and Chichester 2002 : [recenzja] Paweł Derecki Michael Winterbottom (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"The Anglo-Saxon Chronicles", transl. and ed. by Michael Swanton, London 2003 : [recenzja] Paweł Derecki Michael Swanton (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Święty Patryk", Kazimierz Panuś, Kraków 2004 : [recenzja] Paweł Derecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 185
"Opuscula Medievistica : studia nad historią społeczną Polski wczesnopiastowskiej", Stanisław Trawkowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Paweł Derecki Stanisław Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 217
Superbus tyrannus Vortigernus. Szkic do portretu piątowiecznego władcy Brytów (Gildas, Beda, Nenniusz) Paweł Derecki s. 377-398