Znaleziono 4 artykuły

Edmund Robek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Edmund Robek s. 4-6
Wyzwania pastoralne apostolstwa świeckich w Kościele w Polsce Edmund Robek s. 77-91
"Kościołowi w Polsce powiedz... Refleksja teologicznopastoralna", Edmund Robek, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Edmund Robek (aut. dzieła rec.) s. 204-206
Aspekty pastoralne apostolstwa świeckich Edmund Robek s. 331-343