Znaleziono 7 artykułów

Franciszek Sieg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Homoios hyios anthropou (Ap 1,13). Chrystologia Ap 1,9-3,21", Franciszek Sieg, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Łach Franciszek Sieg (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Listy do siedmiu Kościołów. Apokalipsa św. Jana 1-3 z komentarzem egzegetyczno-teologicznym", Franciszek Sieg, Warszawa 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Franciszek Sieg (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Studia Warmińskie", t. V, Olsztyn 1968 : [recenzja] Franciszek Sieg s. 185-186
"Die Hoffnung, die in euch ist : das Gottesreich der irdischen Wirklichkeiten", Jean Moussé SJ, Graz 1966 : [recenzja] Franciszek Sieg Jean Moussé (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Wegbereiter und Wege : ökumenische Verantwortung", Heinrich Fries, Olten 1968 : [recenzja] Franciszek Sieg Heinrich Fries (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Meditationen über Christus und der Laie nach dem Konzil", Michael Schmaus, Regensburg 1966 : [recenzja] Franciszek Sieg Michael Schmaus (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Podobny do syna człowieczego" : analiza porównawcza Ap 1, 12-16; 19, 11-16 Franciszek Sieg s. 250-255