Znaleziono 37 artykułów

Krzysztof Bardski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gen 22,1-14 : les intuitions parallèles des traditions juive et chrétienne dans le dialogue créatif entre le texte biblique et la communauté de foi Krzysztof Bardski s. 5-13
Biblijny kontekst hymnu "Magnificat" Krzysztof Bardski s. 19-28
"Hifil divinum" : gramatyczna sugestia dla teologicznej refleksji nad Bożą Opatrznością Krzysztof Bardski s. 31-44
Księga Koheleta w przekładach św. Hieronima : diachroniczne aspekty pracy translacyjnej Krzysztof Bardski s. 33-46
"Vanità delle vanità, tutto é vanità : il "hebel" dell'Ecclesiaste nell'interpretazione di Girolamo Krzysztof Bardski s. 39-81
Księga Tobiasza w interpretacji chrześcijańskiej Krzysztof Bardski s. 47-58
L'exégèse allégorique des Pères de l'Église est-elle encore valable aujourd'hui? Krzysztof Bardski s. 63-68
Świątynia Salomona w Targumie do Pieśni nad Piesniami 3,7-5,1 Krzysztof Bardski s. 79-92
Duchowa interpretacja Pieśni nad pieśniami w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej Krzysztof Bardski s. 105-111
Paradygmat liturgiczny uczniów idących do Emaus (Łk 24, 13-35) Krzysztof Bardski s. 135-144
Bóg jako sprawiedliwy sędzia w symbolicznej ikonosferze biblijnej starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza Krzysztof Bardski s. 143-157
Bóg jako sprawiedliwy sędzia w symbolicznej ikonosferze biblijnej starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza Krzysztof Bardski s. 143-157
Biuletyn patrystyczny Krzysztof Bardski Piotr Jeuté Stanisław Kalinkowski Bronisław Kądziela Wincenty Myszor s. 145-155
"Napoję cię winem korzennym, moszczem z granatów" (Pnp 8,2b) : pragnienie Oblubieńca w świetle starożytnych i średniowiecznych komentarzy do Pieśni nad Pieśniami Krzysztof Bardski s. 145-169
Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice tradycji chrześcijańskiej Krzysztof Bardski s. 147-160
Wybrane motywy literackie Księgi Ezechiela w biblijnej symbolice wczesnego chrześcijaństwa Krzysztof Bardski s. 157-163
Izrael i nawrócenie narodów pogańskich w symbolach biblijnych starożytnego chrześcijaństwa Krzysztof Bardski s. 157-172
Od Ziemi do Ludów : szerzenie się chrześcijaństwa w pierwszych wiekach Krzysztof Bardski s. 173-179
"Lektyka Salomona : Biblia - Symbol - Interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin", red. Waldemar Chrostowski, Barbara Strzałkowska, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Bardski Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Barbara Strzałkowska (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"Miszna. Zeraim (Nasiona)", red. R. Marcinkowski, Warszawa 2013; "Miszna. Moed (Święto)", red. R. Marcinkowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Krzysztof Bardski R. Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Biblia sakramentem miłości Boga i Kościoła Krzysztof Bardski s. 201-214
Chrystus jako Zbawiciel w alegoryczno-symbolicznej interpretacji epizodu o uciszeniu burzy (Mt 8,23-27; Mk 4,35-5,1; Łk 8,22-26) Krzysztof Bardski s. 201-226
Symbol – ikona tajemnicy Krzysztof Bardski s. 201-210
"Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa", red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek, Kraków 2012 : [recenzja] Krzysztof Bardski Andrzej Mrozek (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Ewangelia : powrót do źródła", Andrzej Jarosław Baran, Warszawa 2013 : [recenzja] Krzysztof Bardski Andrzej Jarosław Baran (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Pokarm i napój miłości : symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła", Krzysztof Bardski, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Wojciechowski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła", Krzysztof Bardski, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Janocha Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 215-222
"Słowo oczyma Gołębicy", Krzysztof Bardski, Warszawa 2007 : [recenzja] Bogdan Czyżewski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Narracja i egzystencja - genesis w hermeneutyce opowieści", Zdzisław Pawłowski, Toruń 2013 : [recenzja] Krzysztof Bardski Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Daj mi usłyszeć twój głos!" : wezwanie do zwiastowania Ewangelii w wybranych alegoriach Pieśni nad Pieśniami Krzysztof Bardski s. 225-241
"Lektyka Salomona : Biblia - symbol - interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Dorota Muszytowska Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 266-269
Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice teriomorficznej starożytności i średniowiecza Krzysztof Bardski s. 303-314
"Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie", Krzysztof Bardski, Warszawa 2007 : [recenzja] Marek Karczewski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Lektyka Salomona. Biblia-symbol-interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Karczewski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 407-408
Chrześcijańska lektura Starego Testamentu w kluczu symboliki literackiej Krzysztof Bardski s. 447-457
Nowe ujęcia translatoryczne w przekładach Księgi Koheleta i Pieśni nad Pieśniami w Biblii Ekumenicznej Krzysztof Bardski s. 451-459