Znaleziono 16 artykułów

Barbara Strzałkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kobiety w świetle przepisów Księgi Kapłańskiej Barbara Strzałkowska s. 5-44
Kapłaństwo w świetle Księgi Kapłańskiej Barbara Strzałkowska s. 19-41
Księga Nahuma i Księga Jonasza : debata wewnątrz zbioru Dwunastu Proroków? Barbara Strzałkowska s. 29-46
Księga Kapłańska w Septuagincie Barbara Strzałkowska s. 67-84
Księga Aggeusza w Septuagincie Barbara Strzałkowska s. 75-98
Biuletyn biblijny Waldemar Chrostowski Barbara Strzałkowska s. 175-192
"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin", red. Barbara Strzałkowska, Warszawa 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski Barbara Strzałkowska (aut. dzieła rec.) s. 177-182
Wystawa filatelistyczna "Papież Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata" Barbara Strzałkowska s. 195-198
"Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Łacha w 85. rocznicę urodzin", red. Waldemar Chrostowski, Barbara Strzałkowska, Warszawa 2012 : [recenzja] Krzysztof Bardski Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Barbara Strzałkowska (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"Rzymskie pasje : Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta", Hanna Suchocka, Janusz Rosikoń, Warszawa 2013 : [recenzja] Barbara Strzałkowska Janusz Rosikoń (aut. dzieła rec.) Hanna Suchocka (aut. dzieła rec.) s. 213-220
Sympozjum Naukowe "Le sens littéral : en l'honneur du P. M.-J. Lagrange, O.P. et Paul Claudel", École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, 28-30 XI 2007 Barbara Strzałkowska s. 215-218
Wystawa "Herod the Great : King's Final Journey" : Muzeum Izraela w Jerozolimie, 13 II - 15 X 2013 Barbara Strzałkowska s. 217-220
XXI Kongres Międzynarodowy Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (International Organization for the Study of the Old Testament - IOSOT), Monachium, 4-9 VIII 2013 Barbara Strzałkowska s. 221-223
"Księga Kapłańska", wstęp, przekł., koment. Antoni Tronina, Częstochowa 2006 : [recenzja] Barbara Strzałkowska Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 223-229
"Women in scripture. A dictionary of named and unnamed women in the Hebrew Bible, the Apocryphical Barbara Strzałkowska Toni Craven (aut. dzieła rec.) Ross Shepard Kraemer (aut. dzieła rec.) Carol L. Meyers (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Job", S. E. Balentine, Macon, Georgia 2006 : [recenzja] Barbara Strzałkowska J. E. Balentine (aut. dzieła rec.) s. 245-250