Znaleziono 35 artykułów

Stanisław Kalinkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pneumatologia Orygenesa Stanisław Kalinkowski s. 43-56
Refleksje nad przekładem "Komentarza do Listu św. Pawła do Rzymian" Orygenesa Stanisław Kalinkowski s. 47-60
Biuletyn patrystyczny Włodzimierz Godlewski Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 125-136
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz s. 127-136
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 133-145
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Marek Starowieyski s. 133-143
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Emil Stanula Marek Starowieyski s. 133-142
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Emil Stanula Marek Starowieyski s. 137-148
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Janina Starowieyska Marek Starowieyski s. 143-155
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Marek Starowieyski s. 143-155
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Kazimierz Obrycki s. 145-157
Biuletyn patrystyczny Krzysztof Bardski Piotr Jeuté Stanisław Kalinkowski Bronisław Kądziela Wincenty Myszor s. 145-155
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 149-160
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Jerzy Sobkowiak Marek Starowieyski s. 151-162
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Marek Starowieyski Danuta Tum s. 153-161
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 155-164
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Katarzyna Urbaniak s. 155-163
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski s. 155-163
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Tadeusz Kołosowski Katarzyna Urbaniak s. 157-167
Biuletyn patrystyczny Lidia Domaszewicz Stanisław Kalinkowski Kazimierz Obrycki Andrzej Ring Marek Starowieyski Katarzyna Urbaniak s. 159-171
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Urszula Korab Stanisław Longosz Czesław Mazur Kazimierz Obrycki Bożena Rostkowska Marek Starowieyski Danuta Tum s. 163-179
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski s. 165-176
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Bronisław Kądziela Marek Starowieyski s. 165-177
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 171-186
Biuletyn patrystyczny Włodzimierz Godlewski Stanisław Kalinkowski Marek Starowieyski s. 173-180
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski s. 175-188
Biuletyn patrystyczny Jan Barcz Stanisław Kalinkowski Robert Koss Marek Starowieyski s. 179-186
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski s. 183-191
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski s. 183-195
"Hellēnisti eidenai : język grecki : podręcznik dla studentów teologii", Stanisław Kalinowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Apologie", św. Atanazy, tł., wstęp i oprac. Jan Ożóg, przygot. do druku Stanisław Kalinkowski, Emil Stanula, Warszawa 1979 : [recenzja] Czesław Mazur św. Atanazy (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) Jan Ożóg (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 197-198
Herakleon (fragmenty) : wstęp, przekład z języka greckiego, komentarz Wincenty Myszor Stanisław Kalinkowski (tłum.) s. 265-298
„Pierwsze pisma greckie o dziewictwie: Pseudo-Klemens Rzymski Listy o dziewictwie” ; „Uczta” Metody z Olimpu; Pseudo-Bazyli, Homilia o dziewictwie”, wstęp i opracowanie Józef Naumowicz, tł. Stanisław Kalinkowski, Wojciech Kania, Józef Naumowicz, Kraków 1997 : [recenzja] Jan Słomka Józef Naumowicz (aut. dzieła rec.) Metody z Olimpu (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinkowski (tłum.) Wojciech Kania (tłum.) Józef Naumowicz (tłum.) s. 361-363
"<<Synody i Kolekcje Praw. Tom III. Kanony Ojców greckich>>, <<Atanazego i Hipolita>>", Stanisław Kalinkowski, Janusz Szymańczyk, Marta Mucha, Kraków 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) Marta Mucha (aut. dzieła rec.) Janusz Szymańczyk (aut. dzieła rec.) s. 450-451
"Ἑλληνιστὶ εἰδέναι : Język grecki : podręcznik dla studentów teologii", Stanisław Kalinkowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej Piwowar Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) s. 461-466