Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Longosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Emila Stanuli Stanisław Longosz s. 13-25
Bogarodzica w nauce Ojców Kapadockich Stanisław Longosz s. 84-104
Teatr miejscem kultu bóstw pogańskich w opinii autorów wczesnochrześcijańskich Stanisław Longosz s. 135-149
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Urszula Korab Stanisław Longosz Czesław Mazur Kazimierz Obrycki Bożena Rostkowska Marek Starowieyski Danuta Tum s. 163-179