Znaleziono 13 artykułów

Tadeusz Gołgowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liturgia w Nubii i problem jej rekonstrukcji Tadeusz Gołgowski s. 43-51
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Kazimierz Obrycki s. 145-157
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Urszula Korab Stanisław Longosz Czesław Mazur Kazimierz Obrycki Bożena Rostkowska Marek Starowieyski Danuta Tum s. 163-179
"Architektura monastyczna na terenie Egiptu", Agnieszka Muc, Kraków 2007 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Agnieszka Muc (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"The Coptic Encyclopedia", ed. Azis S. Atiya, Ontario-New York 1991 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Azis S. Atiya (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Le Mystère de l'Eucharistie. Genèse et interprétation de la liturgie eucharistique byzantine", Henryk Paprocki, Paris 1993 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Henryk Paprocki (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Koptologiczny w Kairze Tadeusz Gołgowski s. 211-219
"Architektyra obronna w Nubii od V do XVI wieku", Marcin Wiewióra, Toruń 2007 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Marcin Wiewióra (aut. dzieła rec.) s. 251-257
"Historia historiografii T. 1, Starożytność - średniowiecze", Edward Alfred Mierzwa, Toruń 2002 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Edward Alfred Mierzwa (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Sytuacja chrześcijaństwa na terenach północnej Afryki od podbojów muzułmańskich do XII wieku", Dariusz Górski, Kraków 2004 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Dariusz Górski (aut. dzieła rec.) s. 279-286
"Catalogue of the Greek Inscriptions in the Sudan National Museum at Chartoum ", Adam Łajtar ; "Catalogue of the Coptic Inscriptions in the Sudan National Museum at Khartoum", Jacques Van der Vliet, Leuven-Paris-Dudley 2003 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Jacques Van der Vliet (aut. dzieła rec.) Adam Łajtar (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Grecy i Arabowie : historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516)", Krzysztof Kościelniak, Kraków 2004 : [receznja] Tadeusz Gołgowski Krzysztof Kościelniak (aut. dzieła rec.) s. 313-328
"Pachoras : the Cathedrals of Actios : Paulos and Petros : the Architecture", Włodzimierz Godlewski, Warsaw 2006 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Włodzimierz Godlewski (aut. dzieła rec.) s. 321-328