Znaleziono 8 artykułów

Krzysztof Kościelniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dynamizm akulturyzacji muzułmańsko-chrześcijańskiej w pierwszych wiekach islamu na Bliskim Wschodzie Krzysztof Kościelniak s. 5-19
Sąd Ducha Świętego : egzegeza i teologia J 16,8-11 Krzysztof Kościelniak s. 5-21
Pluralizm Kościoła katolickiego w Egipcie : wczoraj i dziś Krzysztof Kościelniak s. 35-55
Hermeneutyka Koranu w świecie islamu : rozumienie objawienia, typy egzegezy i kontrowersje wokół krytycznego badania świętej księgi Krzysztof Kościelniak s. 58-119
Al-qiyāma : Zmartwychwstanie w nauce islamu Krzysztof Kościelniak s. 95-113
Modlitwa Pańska w tradycji muzułmańskiej : egzegetyczno-teologiczne studum porównawcze : Mt 6,9-13 a hadis Abū Dāwūda, "Tibb", 19 bāb: "Kafya ar-ruqa" Krzysztof Kościelniak s. 119-128
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 91 Krzysztof Kościelniak s. 137-158
"Grecy i Arabowie : historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516)", Krzysztof Kościelniak, Kraków 2004 : [receznja] Tadeusz Gołgowski Krzysztof Kościelniak (aut. dzieła rec.) s. 313-328