Znaleziono 2 artykuły

Hubert Frankenmölle

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwotne chrześcijaństwo jako zreformowany Judaizm? Jezus i Paweł jako Żydzi Hubert Frankenmölle Jan Załęski (tłum.) s. 5-21
Apostoł Paweł i jego interpretacja śmierci Jezusa Chrystusa Hubert Frankenmölle Roman Bartnicki (tłum.) s. 5-16