Znaleziono 58 artykułów

Jan Załęski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy kobiety powinny milczeć w Kościele? : (1 Kor 14, 34-35) Jan Załęski s. 5-20
Pierwotne chrześcijaństwo jako zreformowany Judaizm? Jezus i Paweł jako Żydzi Hubert Frankenmölle Jan Załęski (tłum.) s. 5-21
1 Kor 7, 12a w świetle patrystycznej i współczesnej egzegezy Jan Załęski s. 17-30
Najnowsze próby wyjaśnienia przywileju Pawłowego Jan Załęski s. 21-34
Modlitwa wstawiennicza za grzeszników (1 J 5, 16n) Jan Załęski s. 33-48
Działalność niegodziwca i zwycięstwo nad Nim Chrystusa w 2 Tes 2,8-12 Jan Załęski s. 37-54
Posłuszeństwo władzy świeckiej według 1 T 2,13,17 Jan Załęski s. 39-50
Elementy egzegezy patrystycznej we współczesnych interpretacjach tekstu Mt 5,32 czy 19,9 Jan Załęski s. 43-63
Problem "wyjątku" w Kor 7,15-16 Jan Załęski s. 43-63
Paruzja a sytuacja zmarłych w Chrystusie według 1 Tes 4,13-18 Jan Załęski s. 61-76
Nierozerwalność małżeństwa według 1 Kor 7, 10-11 Jan Załęski s. 137-146
L'obbedienza al potere civile in 1 Pt 2,13-17 Jan Załęski s. 153-162
"Matrimonio e continenza nel cristianesimo delle origini", Benedetto Prete, Brescia 1979 : [recenzja] Jan Załęski Benedetto Prete (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Christi Abstieg ins Totenreich und das Läuterungsgericht an den Toten. Eine bibeltheologisch-dogmatische Untersuchung zum Glaubensartikel "descendit ad inferos"", Heinz-Jürgen Vogels, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Heinz-Jürgen Vogels Vogels Jan Załęski s. 169-171
"Jesus von Nazaret : Botschaft und Geschichte", Joachim Gnilka, Freiburg-Basel-Wien 1990 : [recenzja] Jan Załęski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Jesus, Freund und Anwalt der Grauen. Frauenpräsens und Frauenabwesentheit in der Geschichte Jesu (mit einem Beitrg von Walter Kirschläger), Eugen Ruckstuhl, Stuttgart 1996 : [recenzja] Jan Załęski Eugen Ruckstuhl (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Der Menschensohn in Markusevangelium", Ulrich Kmiecik, Würzburg 1997 : [recenzja] Jan Załęski Ulrich Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 182-187
"Etudes sur L'Êpitre aux Romains", Stanislas Lyonnet, Roma 1989 : [recenzja] Jan Załęski Stanislas Lyonnet (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasza i św. Jana", Franciszek Mickiewicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan Załęski Franciszek Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Der verfälschte Jesus : eine Kritik moderner Jesusbilder”, Roman Heiligenthal, Darmstadt 1997 : [recenzja] Jan Załęski Roman Heiligenthal (aut. dzieła rec.) s. 187-193
"Dizionario terminologico della scienza biblica", F. Flor Serrano, L. Alonso Schökel, Roma 1981 : [recenzja] Jan Załęski Luis Alonso Schökel (aut. dzieła rec.) F. Flor Serrano (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Paulus lesen und verstehen : ein Leitfaden zur Biographie und Theologie des Apostels", Wolfgang Fenske, Stuttgart 2003 : [recenzja] Jan Załęski Wolfgang Fenske (aut. dzieła rec.) s. 192-198
"Jesus und die Frauen : eine Verhältnisbestimmung nach den synoptischen Überlieferungen”, Helga Melzer-Keller, Freiburg-Basel-Wien... 1997 : [recenzja] Jan Załęski Helga Melzer-Keller (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Einleitung in das Neue Testament", Udo Schnelle, Göttingen 2004 : [recenzja] Jan Załęski Udo Schnelle (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Der Brief an die Gemeinde in Kolossä", Ingrid Maisch, Stuttgart 2003 : [recenzja] Jan Załęski Ingrid Maisch (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Die biblischen Grundlagen des Primats", Rudolf Pesch, Freiburg 2001 : [recenzja] Jan Załęski Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"First Corinthians", Raymond F. Collins, Collegeville, MN 1999 : [recenzja] Jan Załęski s. 205-210
"Der Brief an Philemon", Klaus Wengst, Stuttgart 2005 : [recenzja] Jan Załęski Klaus Wengst (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament", T. I-III, Horst Balz, Gerhard Schneider, Stuttgart [etc.] 1980-1983 : [recenzja] Jan Załęski Horst Balz (aut. dzieła rec.) Gerhard Schneider (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Études sur la première lettre de Pierre", Charles Perrot, Edouard Cothenet, Paris 1980 : [recenzja] Jan Załęski Edouard Cothenet (aut. dzieła rec.) Charles Perrot (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Uneasy neighbours. Church and state in the New Testament", Walter E. Pilgrim, Minneapolis 1999 : [recenzja] Jan Załęski Walter E. Pilgrim (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Vollendung des Auferstehens. Eine exegetische Untersuchung von 1 Kor 15,51-52 und 1 Thess 4, 13-18", Sebastian Schneider, Würzburg 2000 : [recenzja] Jan Załęski Sebastian Schneider (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Les Épîtres de Paul aux Thessalonicus", Simon Légasse, Paris 1999 : [recenzja] Jan Załęski Simon Légasse (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Pan jest moim światłem (Ps 27,1) : KSIĘGA PAMIĄTKOWA dla Księga Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin", zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Załęski Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"L'entrée de Jésus à Jérusalem, (Mt 21,1-17). Messianisme et accomplissement des Écritures en Matthieu", Jacques Nieuviarts, Paris 1999 : [recenzja] Jan Załęski Jacques Nieuviarts (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"L'antropologia di p. Massimiliano M. Kolbe. La visione cristologico-mariana dell'uomo negli scritti e nelle conferenze", Paweł Warchoł, Roma 1999-2000 : [recenzja] Jan Załęski Paweł Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Słowo Twoje jest Prawdą (J 17, 7) : księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin", zebrał i opracował W. Chrostowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Załęski W. Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Dwoje jednym ciałem w Chrystusie : o chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie jako sakramencie zbawienia", Zbigniew Kiernikowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Zbigniew Kiernikowski Jan Załęski s. 227-228
"Eucharystia i jedność", Zbigniew Kiernikowski, Częstochowa 2000 : [recenzja] Jan Załęski Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Die Pastoralbriefe. Kommentar zum ersten Timotheusbrief", Lorenz Oberlinner, Freiburg 1994 : [recenzja] Jan Załęski Lorenz Oberlinner (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"Posługiwanie Ojcostwu Boga", Zbigniew Kiernikowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Załęski Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien", Rudolf Schnackenburg, Freiburg 1993 : [recenzja] Rudolf Schnackenburg Jan Załęski s. 232-239
"Paulus von Tarsus : Zeuge und Apostel", Joachim Gnilka, Freiburg-Basel-Wien 1996 : [recenzja] Jan Załęski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 235-241
"Die Pastoralbriefe. Kommentar zum zweiten Timotheusbrief", Lorenz Oberlinner, Freiburg 1995 : [recenzja] Jan Załęski Lorenz Oberlinner (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Die Pastoralbrife: Kommentar zum Titusbrief", Lorenz Oberlinner, Freiburg 1996 : [recenzja] Jan Załęski Lorenz Oberlinner (aut. dzieła rec.) s. 239-244
"Saint Paul, Epître aux Colossiens. Introduction, traduction et commentaire", Jean-Nöel Aletti, Paris 1993 : [recenzja] Jean-Nöel Aletti Jan Załęski s. 240-245
”Sünde und Erlösung im Neuen Testament”, red. Hubert Frankemölle, Freiburg-Basel-Wien 1996 : [recenzja] Jan Załęski Hubert Frankemölle (aut. dzieła rec.) s. 241-247
"Das Wort vom Kreuz : Studien zur paulinischen Theologie", Thomas Söding, Tübingen 1997 : [recenzja] Jan Załęski Thomas Söding (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Theologie des Neuen Testaments", Joachim Gnilka, Freiburg 1994 : [recenzja] Jan Załęski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 245-255
"Hoffnung auf Leben. Die biblische Botschaft von der Auferstehung", Claus-Peter März, Stuttgart 1995 : [recenzja] Jan Załęski Claus-Peter März (aut. dzieła rec.) s. 245-251
"Zur Frage nach Verfasser und Entstehung des vierten Evangelismus : ein neuer Versuch", Reinhard Nordsieck, Neukirchen-Vluyn 1998 : [recenzja] Reinhard Nordsieck Jan Załęski s. 247-249
"Die Christologie der Pastoralbriefe", Karoline Läger, Münster 1996 : [recenzja] Jan Załęski Karoline Läger (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Studi di cristologia Giovannea", Ignace de la Potterie, Genova 1986 : [recenzja] Jan Załęski Ignace de la Potterie (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Chrześcijanin wobec władzy świeckiej według Rz 13,1-7 i 1 P 2,13-17", Jan Załęski, Warszawa 1996 : [recenzja] Michał Czajkowski Jan Załęski (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"L'Evangelie de Luc : introduction et commentaire", Leopold Sabourin, Roma 1987 : [recenzja] Jan Załęski s. 269-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
”L’oeuvre de Luc : études d’exegèse et de théologie”, François Bovon, Paris 1987 : [recenzja] Jan Załęski François Bovon (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Evangelium : Begriff und Gattung : ein Forschungsbericht", Hubert Jan Załęski Hubert Frankemölle (aut. dzieła rec.) s. 276-280
”Lazare : histoire d’un récit“, Alain Marchadour, Paris 1988 : [recenzja] Jan Załęski Alain Marchadour (aut. dzieła rec.) s. 280-284