Znaleziono 17 artykułów

Jacek Juliusz Jadacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Zdzisław Augustynek Tomasz Bigaj Jacek Juliusz Jadacki Anna Lissowska s. 5-7
Od redakcji Jacek Juliusz Jadacki s. 5
Od redakcji Jacek Juliusz Jadacki s. 5-6
W filozofii trzeba się spierać właściwie o wszystko : o życiu, osobie i twórczości Profesor Elżbiety Pietruskiej-Madej Jacek Juliusz Jadacki s. 5-23
Władysław Biegański : między "Logiką medycyny" a "Etyką ogólną" Jacek Juliusz Jadacki s. 7-9
Misunderstundings about understanding Jacek Juliusz Jadacki s. 33-41
Elementarne relacje ontyczne Jacek Juliusz Jadacki s. 53-58
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych : Referaty i streszczenia : Cztery wieki filozofii wileńskiej Jacek Juliusz Jadacki s. 91-99
Horyzont problemowy socjologii sztuki : (próba uporządkowania) Jacek Juliusz Jadacki s. 117-126
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : O pojęciu "przebaczania" Jacek Juliusz Jadacki Witold Marciszewski Andrzej Murzynowski Marian Przełęcki s. 138-141
Miłość i wiara : próba odczarowania Emmanuela Mouniera. (W sześćdziesiątą roczniće założenia pisma "Esprit") Jacek Juliusz Jadacki s. 153-159
Idee filozoficzne Juliusza Słowackiego Jacek Juliusz Jadacki s. 161-170
Jan Żytkow - wspomnienie posmiertne Jacek Juliusz Jadacki s. 171-173
Logika i estetyka Jacek Juliusz Jadacki Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) s. 175-185
Reforma terminologii muzycznej Anna Brożek Jacek Juliusz Jadacki s. 206-228
"Spór o granice poznania: prolegomena do epistemologii", Jacek Juliusz Jadacki, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Latawiec Jacek Juliusz Jadacki (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Kompozycja muzyczna : szkic analizy semiotycznej terminu Jacek Juliusz Jadacki s. 236-241