Znaleziono 15 artykułów

Witold Marciszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieroztrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych Witold Marciszewski s. 5-31
Kazimierz Ajdukiewicz i polski spór o uniwersalia Witold Marciszewski s. 5-13
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora Witold Marciszewski s. 31-33
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Esprit de finesse jako typ inteligencji Witold Marciszewski s. 37-64
On advancing frontiers of science : a pragmatist approach Witold Marciszewski s. 51-71
Formalizm syntaktyczny Jana Łukasiewicza jako model inteligentnego działania Witold Marciszewski s. 89-100
Wzajemne oddziaływania informatyki i logiki Witold Marciszewski s. 115-120
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : Platonizm i nominalizm w metafizyce Leibnitza Witold Marciszewski s. 123-128
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : Transakcja Sybilli : Kontrprzykład do marksistowskiej definicji kapitalisty Witold Marciszewski s. 134-135
"O funkcjach semantycznych mowy zależnej", Witold Marciszewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 136
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : O pojęciu "przebaczania" Jacek Juliusz Jadacki Witold Marciszewski Andrzej Murzynowski Marian Przełęcki s. 138-141
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : Elektroniczny warsztat autorski i edytorski Witold Marciszewski s. 141-143
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Sprawozdanie komisji logiki : Publikacje : Perspektywy polskiej logiki a łączność elektroniczna Witold Marciszewski s. 151-155
"Zarys logiki dla bibliotekoznawców, cz.II. Wybrane zagadnienia metodologii nauk i logiczna teoria języka", Witold Marciszewski, Warszawa 1972 : [recenzja] E. Nieznański Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 214-216
Umysł - Komputer - Świat : recenzja książki "Umysł - Komputer - Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia" Paweł Gładziejewski Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) Paweł Stacewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-273