Znaleziono 21 artykułów

Anna Brożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ne sutor ultra crepidam : Kazimierz Twardowski o filozofii i nauce Anna Brożek s. 3-31
Eksperymenty myślowe w nauce Anna Brożek Jacek Jadacki s. 5-32
Eksperymenty myślowe w filozofii Anna Brożek Jacek Jadacki s. 5-27
O istotnym i nieistotnym występowaniu jakiegoś wyrażenia w innym wyrażeniu Anna Brożek s. 5-25
O pytaniach filozoficznych i ich rozstrzygalności Anna Brożek s. 7-25
Spory rzeczowe i słowne Adam Andrzejewski Anna Brożek s. 31-44
Analiza "analizy" Anna Brożek Jacek Jadacki s. 37-54
Definicja dejktyczna jako sposób nadawania znaczeń wyrażeniom Anna Brożek s. 41-59
Myślenie a mówienie : na marginesie uwag Kazimierza Twardowskiego Anna Brożek s. 45-60
Kwadrat, zys i Trygław czyli o Jacka Jadackiego koncepcji semantycznej funkcji nazw Anna Brożek s. 47-63
O emocjach i nastrojach w muzyce Anna Brożek s. 48-61
Minimalizm etyczny Tadeusza Kotarbińskiego Anna Brożek Jacek Jadacki s. 48-71
Optymalizacja terminologii naukowej : (na przykładzie terminologii muzykologicznej) Anna Brożek s. 73-101
O stylach filozoficznych i dylematach metodologicznych Anna Brożek s. 77-89
O performatywach i generowaniu Anna Brożek Zuzanna Kasprzyk s. 115-130
O rozumowaniach imperatywnych Anna Brożek Jacek Jadacki s. 133-149
Wiedeńskie lata Kazimierza Twardowskiego Anna Brożek s. 133-164
Pytania i odpowiedzi : analiza krytyczna koncepcji Kazimierza Ajdukiewicza Anna Brożek s. 137-168
W sprawie uwag Pana Profesora Marka Podhajskiego do naszego artykułu "Reforma terminologii muzycznej" Anna Brożek Jacek Jadacki s. 170-176
Reforma terminologii muzycznej Anna Brożek Jacek Juliusz Jadacki s. 206-228
Marian Przełęcki (1923–2013) Anna Brożek s. 219-221