Znaleziono 5 artykułów

Norbert Widok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Christian Family as Domestic Church in the Writings of St. John Chrysostom Norbert Widok Wacław Grzybowski (tłum.) s. 167-175
"Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83", innitendis materiis praeparatiis a Vincento Urban edidit Casimirus Dola, in linguam Polonorum convertit Norbertus Widok, Wratislaviae-Opoliae 2004 : [recenzja] Marek Derwich Kazimerz Dola (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 191
"Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83 = Statuty wrocławskiej kapituły katedralnej z roku 1482/83", wyd. Kazimierz Dola, na podstawie materiałów przysposobionych przez Wincentego Urbana, przekł. Norbert Widok, Wrocław-Opole 2004 : [recenzja] Paweł Matwiejczuk Kazimerz Dola (aut. dzieła rec.) Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Physis w pismach Grzegorza z Nazjanzu : studium z teologii patrystycznej", Norbert Widok, Opole 2001 : [recenzja] Wincenty Myszor Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia", red. Norbert Widok, Opole 2008 : [recenzja] Mirosław Jerzy Leszka Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 355-357